• Aldri for gammel

Aldri for gammel

Pris 298,00
Antall: stk
ISBN:
9788230206331
År:
2012
Sider:
206
Forfatter:
Øystein Mikalsen
Denne gripende og fascinerende livshistorien har inspirert blant andre kronprinsesse Mette-Marit, og vi tror den også vil glede og inspirere deg!
Liv Kyllingstad Godin (1918-2012) ga hele livet til Jesus, misjonen og landsbygda i Kongo. Hun bygde broer og skoler, bedehus og sykestuer, og måtte flykte fra geriljaen på moped gjennom jungelen. Uredd trosset hun farene og reiste ut igjen og igjen – siste gang over 90 år gammel!

«Jeg møtte en 93 år gammel dame, Liv Godin. Hennes historie motiverer meg til å fortsette.»
HKH KRONPRINSESSE METTE-MARIT

Dette er historien om en av Herrens trofaste tjenere, en kvinne som helt fra barnsben av var overbevist om at hun skulle bli misjonær. Etter flere års venting kunne hun endelig reise ut til Kongo i 1946, utsendt av Det Norske Baptistsamfunn. Bare reisen dit ut tok den gang to måneder. Her ventet en ny og spennende verden på den unge kvinnen, som aldri før hadde vært utenfor Norges grenser. Men livet i jungelen kan også være farefullt: Tre ganger har hun måttet flykte gjennom jungelen for å redde livet. Siste gangen var hun 80 år gammel. 

I Kongo har Liv sørget for finansiering og organisert byggingen av syv skoler, en flyplass, tre kirker, fem presteboliger, fem lærerboliger, ett sykehus og ikke mindre enn tretten broer! 

Det er vanskelig å ikke bli imponert over «Madame Liv», som er selve eksempelet på at man aldri blir for gammel til å bli brukt av Gud! 

Noen av hennes utmerkelser: 
Kongens Fortjenestmedalje i sølv, hun ble kåret til “Århundrets rogalending” av Stavanger Aftenblads lesere, Kulturprisen i Gjesdal kommune og Bragdprisen fra Rogaland fylke, og Menneskerettighetsprisen fra Sola kommune og SR-Bank.

Denne utgavelsen (2012) er en revidert opplag med det som har hendt siden boken ble utgitt første gang i 2008.