Vilkår og betingelser

KJØPSBETINGELSER:
Hvordan er rettighetene mine ved retur/bytting?
Du har 14 dagers angrefrist, og vil bli kreditert om du ikke er fornøyd med varene, såfremt varene sendes tilbake i god stand. Ved uavhentede varer som returneres, blir kunden belastet for porto/returporto. For å kunne returnere varene må du gi oss beskjed innen 14 dager etter at du mottok varene. Du kan gi beskjed via telefon, epost, eller vanlig post. Klikk her for å laste ned et angreskjema.

Betaling for frakt
Porto og ekspedisjon (kr. 79,-) kommer i tillegg ved ordre under kr. 400,-. Ved kjøp for 400,- eller mer sendes varene fraktfritt, men må betales med bank/kredittkort ved bestilling, eller sendes i oppkrav (Du betaler da kun for produktet). OBS! Ordre med gaveartikler o.l. vil det alltid komme 79,- kroner i porto på.

Betaling
Hos oss kan du betale med Visa/Mastercard eller via Klarna. Dersom du har aktivert sikkerhet for nettbetaling i nettbanken din vil du i betalingsprosessen måtte oppgi passordet ditt i Verified by VISA eller MasterCard i prosessen.

Betalingen din reserveres ved ordre, men beløpet trekkes ikke fra kort/konto før varene er sendt fra oss.

Ordre til utlandet
Ordre til utlandet må betales med bank/kredittkort ved bestilling. Det belastes kr. 120,- for porto og ekspedisjon, uansett størrelse på ordre. Vœr oppmerksom på at tollkostnader også kan tilkomme.

Menighetskjøp
Hvis det er en menighet som skal kjøpe så registrer dere og si ifra til oss så kan vi oppdatere brukerprofilen deres så dere kan få riktige priser.

Retur
Ved retur av varer vil du få refundert betalingen tilbake på samme kort/konto som du har betalt i fra. Normalt vil dette ta 3-5 bankdager etter at vi har mottatt og godkjent returen.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning
Klager rettes innen rimelig tid, og vi ønsker selvsagt å komme til enighet snarest mulig og på best mulig måte. Dersom dette ikke lykkes kan du som kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerrådet.no