• Bibelen – Guds Ord (2017)

Bibelen – Guds Ord (2017)

Pris 199,00 19900 249,00 24900
Antall: stk
ISBN:
9788278391129
År:
2017
Innbinding:
Stivperm
Språk:
Bokmål

Kan det bli mer heftig, fett og «nais» enn at profeter tusen år før det skjer, forteller om Messias som skulle bli født av en ung jomfru, en Universets skaper og hersker som kommer til Jorden som et lite barn, flykter til utlandet med familien på grunn av forfølgelse fra styresmaktene, lever som et menneske, mobbes av den religiøse eliten, et justismord tar livet av Ham, uten at Han tilkaller sine åndelige englekrigere – men overvinner døden og står opp igjen til livet? 

Hele Bibelen handler egentlig om Guds frelsesplan for menneskeheten, hvor fiendskap og skillevegger er revet ned, og du og jeg kan få et personlig møte med og en relasjon med det ultimate overjordiske vesen, Gud selv?! Gled deg til å lese den reviderte utgaven av denne oversettelsen fra de samme originale grunntekstene, som både King James og Luther-oversettelsene har brukt inntil i dag. Bibelen – Guds Ord, ble første gang ble utgitt i 1997, og har de siste ti årene gjennomgått en språklig oppdatering hvor mer enn 15 000 ord og uttrykk er endret til mer moderne norsk!

Normalutgave
Høyde cm 19
Bredde cm 13

 

ENDELIG ER DEN HER! 20 år etter lansering  – og med over 200 000 solgte eksemplarer, kommer nå BIBELEN – GUDS ORD i en tvers igjennom revidert utgave.

Teologer og språkredaktører har gjort mer enn 15 000 forbedringer i språk og skrivemåte. Gamle ord som ikke brukes i dagligtale er byttet ut og setninger er gjort mer lesbare. Innspill fra leserne er vurdert og ofte tatt hensyn til, mens grunntekstens autoritet og innhold er ivaretatt på best tenkelig måte.

I Norge har vi flere bibeloversettelser. Det er vi glade for. De ulike oversettelsene kan, gjennom sine ulike måter å oversette grunnspråkene på, skape en større bredde i forståelsen av den rikdommen som er gitt oss i Guds Ord. Men i de ulike bibeloversettelsene ligger det også en utfordring for den jevne bibelleser. Det er et faktum at bibeloversettere har ulike syn på Bibelens inspirasjon, troverdighet, historisitet, autoritet og relevans. Dette vil i sin tur sette sitt preg på den oversatte teksten. Når man skal ta stilling til de ulike bibeloversettelsene, er det viktig å forstå dette. Man må altså være klar over at de ulike bibeloversettelsene representerer ulike ståsted i forhold til bibeltroskap.

Bibelen – Guds Ord har som grunnleggende forutsetning at Bibelen er guddommelig inspirert, at den ikke inneholder feil og at den er den øverste autoritet for kristen lære og liv. Alle som har arbeidet med oversettelsen tror av hjertet at BIBELEN virkelig ER Guds eget, ufeilbarlige Ord! Oversettelsen har tatt utgangspunkt i et ønske om å videreføre norsk bibeloversettertradisjon, og er oversatt fra de samme originale grunntekstene Luther-oversettelsene har brukt inntil i dag.

«Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet.»
2. Timoteusbrev 3,16 (BGO R17)

Bibelen – Guds Ord er også er den eneste norske bibeloversettelsen som konsekvent bruker stor forbokstav når det er tale om Gud og Hans Ord.