• Bibelen – Guds Ord – storskrift – sort kunstskinn – (2017)

Bibelen – Guds Ord – storskrift – sort kunstskinn – (2017)

Pris 699,00
Antall: stk
ISBN:
9788278391013
År:
2017
Innbinding:
Kunstskinn
Språk:
Bokmål
Forfatter:
Yri, Jacobsen, Sørensen, Grindheim, Diesen

20 år etter den første lanseringen kom i 2017 BIBELEN – GUDS ORD i en tvers igjennom revidert utgave. Teologer og språkredaktører har gjort mer enn 15 000 forbedringer i språk og skrivemåte.

 

Gamle ord som ikke brukes i dagligtale er byttet ut, og setninger er gjort mer lesbare. Innspill fra leserne er vurdert og ofte tatt hensyn til samtidig som grunntekstens autoritet og innhold er ivaretatt på best tenkelig måte.

Bibelforlaget arbeider ut fra overbevisningen om at «hele Skriften er innåndet av Gud», og er da i sannhet virkelig Guds Ord – ikke bare en samling religiøse skrifter eller kulturelle skatter.

Bibelen – Guds Ord-oversettelsen følger GT den hebraiske og arameiske teksten slik den er overlevert av de jødiske skriftlærde. Oversettelsen av NT er fra den greske Textus Receptus, som ble brukt i alle dansk-norske utgaver helt fram til 1904, i de engelskspråklige King James-utgavene inntil denne dag, og i de tyske Luther-oversettelsene. Nyere tekstfunn fra Dødehavsrullene er også hensyntatt.

Gled deg til å lese! Bibelen gir hjelp i alle livets situasjoner og en lys framtid for alle som velger å tro!

Format:
Høyde 25 cm. 
Bredde 17 cm.

Skriftstørrelse: Optima 11,2 punkter

 

ENDELIG ER DEN HER! 20 år etter lansering  – og med over 200 000 solgte eksemplarer, kommer nå BIBELEN – GUDS ORD i en tvers igjennom revidert utgave.

Teologer og språkredaktører har gjort mer enn 15 000 forbedringer i språk og skrivemåte. Gamle ord som ikke brukes i dagligtale er byttet ut og setninger er gjort mer lesbare. Innspill fra leserne er vurdert og ofte tatt hensyn til, mens grunntekstens autoritet og innhold er ivaretatt på best tenkelig måte.

I Norge har vi flere bibeloversettelser. Det er vi glade for. De ulike oversettelsene kan, gjennom sine ulike måter å oversette grunnspråkene på, skape en større bredde i forståelsen av den rikdommen som er gitt oss i Guds Ord. Men i de ulike bibeloversettelsene ligger det også en utfordring for den jevne bibelleser. Det er et faktum at bibeloversettere har ulike syn på Bibelens inspirasjon, troverdighet, historisitet, autoritet og relevans. Dette vil i sin tur sette sitt preg på den oversatte teksten. Når man skal ta stilling til de ulike bibeloversettelsene, er det viktig å forstå dette. Man må altså være klar over at de ulike bibeloversettelsene representerer ulike ståsted i forhold til bibeltroskap.

Bibelen – Guds Ord har som grunnleggende forutsetning at Bibelen er guddommelig inspirert, at den ikke inneholder feil og at den er den øverste autoritet for kristen lære og liv. Alle som har arbeidet med oversettelsen tror av hjertet at BIBELEN virkelig ER Guds eget, ufeilbarlige Ord! Oversettelsen har tatt utgangspunkt i et ønske om å videreføre norsk bibeloversettertradisjon, og er oversatt fra de samme originale grunntekstene Luther-oversettelsene har brukt inntil i dag.

«Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet.»
2. Timoteusbrev 3,16 (BGO R17)

Bibelen – Guds Ord er også er den eneste norske bibeloversettelsen som konsekvent bruker stor forbokstav når det er tale om Gud og Hans Ord.