Studiebibler

Studiebibel - forstå det du leser

“Forstår du det du leser?” – slik spurte Filip den etiopiske hoffmannen som hadde vært på pilegrimsreise til Jerusalem (Apg 8,30).

Hoffmannen svarer Filip at det gjør han ikke siden ingen har forklart det for ham. En studiebibel inneholder forklaringer på innholdet i bibelteksten, og her berører man temaer som teologi, jødisk kultur, historie og geografi for å nevne noe. I tillegg forklarer forfatterne av de ulike studiebiblene ord og uttrykk som var lettere å forstå i den tiden de ble skrevet enn idag.

Studiebibelen - for alle anledninger

Studiebibelen kan du bruke i ditt personlige andaktsliv såvel som i bibelgruppa eller i fellesskap med en venn. Du vil finne dybdedykk i en rekke spesifikke temaer og det er grundige kommentarer som innledning for hver av de 66 bøkene du finner i Bibelen.

Enten du vil fordype deg i Bibelens syn på ekteskap eller du ønsker å få en dypere forståelse for Galaterbrevet er denne Bibelen en gullgruve for deg som er nysgjerrig på å lære mer. Bidragsyterne har bibelfaglig bakgrunn og har selv hatt et personlig forhold til bibelens tekster. Det er alt i alt 38 bibelforskere som har bidratt med innledninger, og der vektlegger de blant annet tekstens historiske bakgrunn og den innvirkning dette har hatt på bibelens bøker, og med kommentarer skrevet på en lettfattelig måte

Norsk Studiebibel - dypdykk og praktisk bruk

Norsk Studiebibel ble bearbeidet gjennom en mannsalder. Hovedredaktør dr. Thoralf Gilbrant (1919–2006) forfattet denne med utgangspunkt i bred internasjonal bibelkunnskap i denne Bibelen. Dr Thoralf Gilbrant (1919-2006) var blant Norges mest produktive forfattere.

Dette gjør teksten mer interessant og lettforståelig for bibellesere, og i samarbeid med dr. Norvald Yri ble historisk og teologisk kildemateriell gjort tilgjengelig for titusenvis av lesere.

Bibelen – Guds Ord Studieutgave

I Bibelen – Guds Ord Studieutgave gis hele veien forklarende kommentarer og undervisning omkring vers og avsnitt, som ikke bare gir større forståelse av Skriften og Guds rike, men også viser hvordan Bibelens Ord er relevant for deg i ditt liv.

Hver bibelbok har en innledende forklaring som framhever hvordan Jesus Kristus er åpenbart i boken og avsluttes så med «Tro i Praksis», som oppsummerer grunnprinsippene i den aktuelle boken og viser den praktiske tilegnelsen.

Vi har også studiebibel for Tweens.

Sorter etter: