Bønnebok

Og her kommer også Ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.

Romerbrevet 8:26

Som Paulus skriver vet vi ikke alltid hva vi skal be om. Mange har funnet hjelp og trøst i andres formuleringer når man selv ikke vet hva man skal si til Gud. Bibelen er full av slike bønner. I tillegg finnes det et skattekammer av bønnebøker skrevet av kristne ledere opp gjennom historien. Vi har et rikt utvalg av disse her, for å hjelpe deg i din daglige samtale med Herren.

Hva er bønn?

Bønn er åndelig kommunikasjon mellom deg og Gud, en toveis relasjon der du ikke bare skal snakke med Gud, men også lytte til Guds stemme. Bønn til Gud er som når et barn prater med sin pappa. Det er naturlig for et barn å be sin far om de tingene de trenger.

Det er mange løfter i Guds ord som oppmuntrer oss til å be, for eksempel: “Han skal påkalle meg, og jeg vil svare ham. Jeg er med ham i nøden, jeg vil fri ham ut og ære ham. ”(Salme 91,15); “Og det skal skje: Før de roper, skal jeg svare, mens de ennå taler, skal jeg høre. ”(Jesaja 65,24); “Be og det vil bli gitt til deg; søk og du vil finne; bank på og døren vil bli åpnet for deg ”(Matteus 7,7). Skriften forteller oss at vi skal be for hverandre og også erfare sammen at Gud hører og besvarer bønn.

Når du tar imot Kristus i ditt hjerte, blir du et Guds barn og mottar da det store privilegiet av å når som helst kunne snakke med Herren i bønn om hva som helst. Den kristne vandringen er et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. Og det er en kontinuerlig samtale med din skaper og frelser.

Finn en bønnebok for ditt behov og din hverdag i vår nettbutikk.

Sorter etter: