Bibelstudium

Bibelstudium - hvorfor er det viktig å studere Bibelen?

Bibelen er ikke en enkel bok. Den er Guds ord gitt for lenge siden til mennesker med ulike språk og kultur enn den vi lever i. Et verk av en slik guddommelig forfatter om et så enormt tema, bør være vanskelig å forstå. Så vi trenger å studere og “kjempe” med Guds ord - men det er verdt det, og her er fem grunner til det:

1. Bibelstudium kaster lys over vår daglige lesing.

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2. Tim 3:16-17)

Bibelstudium fungerer sammen med vår daglige tid i Skriften.

Daglig bibellesning opprettholder vår forbindelse med Gud gjennom hans skrevne ord. Det minner oss om hans karakter, løfter, vår avhengighet av ham og vår fremtid sammen. Den gjør oss kjent med og hjelper oss med å forstå hele Skriftens historie, og den holder vår sjel forfrisket.

Men bibelstudium fordyper og utvider vår forståelse av spesifikke bibelavsnitt; det hjelper oss å sortere gjennom vanskelige konsepter og gir innsikt i konteksten for Bibelen. Ideelt sett vil vår tid med bibelstudium resultere i mer berikende øyeblikk i vår daglige lesing på egen hånd.

2. Bibelstudie beskytter oss fra å tilpasse sannheten.

Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene.

Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv. (2. Pet 3:15b-16)

Guds ord er utfordrende, og fordi synd er en kraft som jobber mot mennesket, er det uunngåelig at mennesker vrir Guds ord til sine egne formål. Denne typen manipulering vil være forvirrende og distraherende for de som ikke jevnlig søker et fyldigere grep om Guds ord gjennom studier.

Studie av Bibelen er viktig for en troendes helse. Noen som leser daglig, men aldri tilbringer tid til å studere, er som en person som spiser regelmessige, næringsrike måltider, men som aldri bryr seg om å oppdage hvorfor måltidene gir næring: Du får noen fordeler, men kan ikke sette pris på komponentene i måltidet, og du kan heller ikke anvende begrepene næring i andre fasetter av livet.

3. Bibelstudie forsterker vår kapasitet i tjeneste

Apollos hadde fått undervisning om Herrens vei. Han forkynte med stor glød og underviste grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes-dåpen.

Han begynte å tale fritt og åpent i synagogen, og der fikk Priskilla og Akvilas høre ham. De tok seg av ham og ga ham enda grundigere kjennskap til Guds vei. (Apostlenes gjerninger 18,25-26)

Bibelstudie utvider vår evne til å tjene Gud i sannhet. Bibelen, skrevet av en levende og virksom Gud, er en levende og virksom bok; alle som hevder å ha mestret all dens lære lurer seg selv.

Selv de som har godt tak på Skriften, og som sprer evangeliet nøyaktig og ærlig, kan berike sitt vitnesbyrd og forståelse gjennom vedvarende bibelsk studie og undervisning. Etterfølgelsen av Jesus er en livslang etterfølgelse, og dette bør også gjelde våre bestrebelser på å forstå hans ord.

4. Bibelstudium styrker vår forståelse.

Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. (Lukas 24:27)

Det gamle testamente er proppet med løfter om Jesus og hans arbeid. Det nye testamentets fortelling bygger på vitnesbyrdet fra Det gamle testamente. En fyldigere studie av begge testamenter gir større kunnskap om hva Jesus oppfylte i hans liv, død, oppstandelse og himmelfart. Det gir også håp og styrke å vite at Jesus kommer tilbake for å begynne sitt evige herredømme.

Når Den Hellige Ånd gjør sitt arbeid i oss, blir vi mer åpne for Guds visdom. Mennene på veien til Emmaus var kjent med Skriften og hadde til og med kjent Jesus før hans korsfestelse. Men det var først etter Jesu oppstandelse og når han forklarte Skriften for dem at de fikk en dypere forståelse av Jesus og hans arbeid.

Det kan være arbeid Ånden trenger å gjøre i oss før deler av Guds ord åpner seg for oss. En passasje vi har lest flere ganger, studert før, og som vi trodde vi forsto, kan plutselig få nye dimensjoner gjennom å opplyse hjertene våre.

5. Bibelstudium øker vår hengivenhet til Kristus.

Jødene der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte. (Apg 17:11)

På noen måter er bibelstudie enklere enn daglig lesing. Siden grundig studie gjøres sjeldnere, tar det mindre selvdisiplin. Bibelstudie fokuserer også på færre vers eller mer raffinerte emner, som kan virke mer velsmakende.

Men å bli bedre kjent med Bibelen har sine utfordringer. Samspillet med teksten er mer intensivt, noe som kan gjøre at det kjennes mer skremmende enn daglig lesing. Mange mennesker ønsker å begi seg på reise gjennom det bibelske landskapet, men føler seg ikke kvalifiserte til å fordype seg i Skriften.

Man tenker kanskje at det er forbeholdt pastorer og teologer. Men bibelstudie er for alle; vi trenger bare en plan.

En enkel måte å komme i gang på egen hånd er å kjøpe en studiebibel, som har seksjoner før hver bok som forklarer historisk kontekst, tema, forfatter, publikum og andre detaljer. Disse biblene har også kommentarer ved siden av versene som noterer forhold til andre bøker i Bibelen og forklaringer på forvirrende eller vanskelige begreper. Man kan også kjøpe arkeologiske bøker som hjelper deg å forstå bedre området og kulturen Guds ord ble kommunisert til første gang.

Sorter etter: