• De 21 uunnværlige egenskapene – E-bok

De 21 uunnværlige egenskapene – E-bok

Pris 129,00

Tilgjengelig som e-bok

ISBN:
9788273418982
År:
2001
Sider:
164
Forfatter:
John C. Maxwell
Bli en leder andre ønsker å følge! Nå i nytt opplag!
Nøkkelen til å gå fra å være en som forstår ledelse og til å bli en suksessrik leder, er karakterstyrke. Dine karakteregenskaper aktiverer og styrker dine lederevner - eller står i veien for din suksess! Når du betrakter alle store ledere, vil du finne at de besitter de 21 egenskapene som denne boken omhandler. Hvis du kan bli den lederen du bør være på innsiden, vil du kunne bli den lederen du ønsker å være utad.