• Den Gud jeg tilhører og tjener
  • Den Gud jeg tilhører og tjener

Den Gud jeg tilhører og tjener

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788230216361
År:
2022
Innbinding:
Innbundet
Språk:
Bokmål
Forfatter:
David Østby

«Gudsbildet vårt preger oss mer enn vi ofte tenker. I Den Gud jeg tilhører og tjener tar David Østby for seg hvem Gud er, og hvordan vi kan bli kjent med Ham. Et rett gudsbilde er retningsgivende for både tro og liv. Denne boken peker oss i retning av Gud slik Han presenterer seg i Bibelen, og slik forfatteren har erfart Ham gjennom et langt liv. Dette er en bok som både vil rydde i dine gudsbegreper, og klargjøre ditt gudsbilde.»
– David André Østby,  lovsangsleder og kreativ pastor i Filadelfiakirken Oslo

«Hva kan vi si om Gud, og hvilket gudsbilde har vi? I vår tid er det mange som konstruerer sin egen tro, for seg selv og til sitt bruk, hvor man plukker litt her og litt der. Denne boken er en tydelig røst der forfatteren presenterer ‘den Gud jeg tilhører og tjener’. Inkarnasjonens mysterium, der Gud er blitt menneske, er sentralt i David Østbys forståelse av Gud. Det starter med Guds kjærlighet, og avsluttes med de troendes håp. Innholdet tar opp alle sider ved Gud, og belyser Guds vesen, Hans omsorg og løfter, men også Hans vrede. Men først og fremst fokuserer forfatteren på Guds ufortjente nåde og betingelsesløse kjærlighet.»
– Jan-Erik Oppedal, journalist i Byposten

I David Østbys nye bok får vi også:
– en grundig oversikt over Bibelens fulle budskap
– 750 skriftsteder som understøtter den solide undervisningen
– forfatterens levende og personlige vitnesbyrd
– innblikk i den profetiske dimensjon
«Det som går som ein raud tråd gjennom boka, er kven Gud er og korleis vi føreheld oss til han. Det gjeld med andre ord gudsbiletet og trua vår. Det har fått ei lettfatteleg, men solid framstilling. Teksten er svært bibelnær med uvanleg mange bibelsitat. Det er ikkje ei kunstig opphoping av bibelord, men heile tida sakssvarande tekstar [...] David Østby er ein klassisk pinsevenn, men her skriv han ikkje primært konfesjonelt, men klassisk evangelisk. Eg som er ein klassisk lutheranar, les som om det er mitt eige!»
– Johannes Kleppa i avisen Dagen 20.06.22

«David Østby er en av mine favoritter. Det er utrolig hvilken bibelkunnskap han har. Han evner å gjøre bibelens sannheter aktuelle i vår hverdag. Med klarhet gir han en god beskrivelse av tiden vi lever i.
Du vil bli oppbygget av å lese boken. Det er ekte liv som blir beskrevet. Vi har ikke nådd Himmelen ennå. Vi er underveis i en forgjengelig verden, og vi kan alle kjenne på svakhet og utfordringer i livet. Uansett er Guds omsorg og kjærlighet til stede i livet vårt. Derfor kan vi møte hverdagen og framtiden med frimodighet og tillit.
Jeg anbefaler boken Den Gud jeg tilhører og tjener. God lesning!»
– Sten Sørensen, pastor og forfatter

«Som tjueåring satt jeg hjemme i Filadelfiamenigheten i Sarpsborg en søndag formiddag i 1969. Det var høytidsmøte der vår nye forstander, David Østby, skulle innsettes til tjeneste. Jeg husker ennå hans inspirerende og kraftfulle tale fra Judas brev, om ‘å stride for den tro som en gang er overgitt til de hellige’.

Dette er over femti år siden. David Østby har ikke forandret seg. Han kjemper for den samme troen – troen på Gud og Hans Sønn, Jesus Kristus, og han øser av den samme kilden, Guds Ord.

Boken er som et album, der hvert kapitel viser oss et bilde av Gud – den Gud han i takknemlighet tjener og har tjent hele sitt liv.

Forfatteren har meget god formuleringsevne og presenterer sin Gud i et språk jeg tror alle vil forstå. Han viser også til et knippe betydningsfulle personer, som i gammel og nyere tid har sagt bevingede ord om Gud og troen. Anbefales på det beste!»
– Terje Berg, pastor i Pinsebevegelsen