• Disippelkors 39 millimeter sølv med lenke

Disippelkors 39 millimeter sølv med lenke

Pris 1349,00
Antall: stk
ISBN:
MSU6
Disippelkors 39 millimeter sølv med lenke
Disippelkorset er et symbol for Jesus Kristus som person.
Han rekker ut sine hender for å favne alle.
Det symboliserer også korsfestelsen, oppstandelsen, himmelfarten og gjenkomsten.
Ved alle disse begivenhetene kan disippelen se ham med løftede hender.
Bær disippelkorset som et hellig smykke og en bekjennelse til Guds sønn, vår Frelser og Herre.

Edin Løvås,
opphavsmann.

Porto kr.79,- tilkommer.