• Forstå Bibelen Ord som er ånd og liv

Forstå Bibelen Ord som er ånd og liv

Pris 279,00
Antall: stk

Ingen annen bok har hatt slik betydning for vår historie som Bibelen.

Bokens budskap om Jesus gir stadig nytt liv og håp til mennesker. Historien viser oss også at mennesker kan misbruke Bibelens tekster. Urene motiver og usunne tolkninger fører mennesker bort fra evangeliet. Denne kursboken tar sikte på å utlegge de premissene Bibelen selv legger for bibelsyn og bibeltolkning. Hvilket sun hadde Jesus og apostlene på de Bibelske skriftene? Hvordan tolker forfatterne av Det Nye Testamentet skriftene i Det Gamle Testamentet? Gjennom eksempler og praktiske oppgaver får du trening i å anvende Bibelens egne prinsiper for sunn bibeltolkning.