• Guds frelsesplan Menneskesyn og Frelseslære

Guds frelsesplan Menneskesyn og Frelseslære

Pris 279,00
Antall: stk
ISBN:
9788293385011
Sider:
347
Forfatter:
Erling Thu

Bibelen forteller oss av mennesket er skapt i Guds bilde.

Denne boken ser nærmere på hva det innebærer. Boken omhandler menneskets status fra skapelsen av og syndefallets konsekvenser. Bare gjennom Jesu fulkomne offer på Golgata, kan vi bli frelst fra synden og få rettferdighet og fellesskap med Gud vår Far. Betydningen Jesu død og oppstandelse har i våre live belyses grundig i denne boken. Et annet sentralt tema er menneskets plass i evigheten. Hva skjer etter vi dør, og hvilke utganger av livet beskrives i Bibelen?