• Guds Ord er nok!

Guds Ord er nok!

Pris 199,00
Antall: stk
ISBN:
9788230213711
År:
2017
Innbinding:
Pocket
Språk:
Bokmål
Forfatter:
Anders Gerdmar

«MÅ JEG BLI KATOLIKK FOR Å VÆRE EKTE KRISTEN?»

Dette spørsmålet fra en søster i troen, fikk Anders Gerdmar til å skrive denne boken. Det veiledende svaret hans gjennomsyrer denne boken: «Nei, Bibelens tro holder.»

På personlig måte forteller han om møtet med trossøsken innenfor Den romerskkatolske kirke og hvorfor han selv har valgt ikke å konvertere, selv om flere i hans omgangskrets har gått den veien. Med akademikerens intellektuelle nøyaktighet og klarhet beskriver Anders Gerdmar Den romersk-katolske kirkes eksklusive sannhetskrav og læresetninger.

Gjennom direkte å henvise til Den romersk-katolske kirkes egen offisielle lærebok, Den katolske kirkes katekisme, tar han blant annet for seg læren om Tradisjonen, paven, Maria, skjærsilden og avlaten. Han forklarer og behandler dem ut fra et ståsted med Bibelen som øverste autoritet for kristen tro.

«Jeg er glad for Anders Gerdmars bok. Den er reflektert, utfyllende og oppklarende. I en tid der noen har tilnærmet seg – eller er blitt en del av Den katolske kirke, er dette en nødvendig bok. Jeg tror ikke på jomfru Maria eller paven slik Den katolske kirke gjør. For meg er det nok det som Jesus gjorde!»
– Sten Sørensen,kristenleder og forfatter

«Anders Gerdmar skriver ut fra en varm kjærlighet til Bibelen som Guds inspirerte Ord og samtidig med en respekt for kristne søsken i alle kirkelige sammenheng. Derfor formidler boken et profetisk klarsyn som det er befriende å få del i, uten at den blir polemisk. Anbefales!»
– Leif S. Jacobsen, prest i Metodistkirken

«I en tid der mange først og fremst velger kirke utfra relasjoner og sosial trivsel, er det også behov for å få klarhet i ulike teologiske ståsteder. Gerdmars bok er et godt bidrag til å øke kunnskap på en inspirerende og tilgjengelig måte. Han viser at det å være tydelig på teologi ikke er en motsetning, men heller en forutsetning for å skape et positivt klima for åndelig enhet.»
– Øystein Gjerme, pastor i Salt Bergenskirken