• Handbok for eit profetisk liv

Handbok for eit profetisk liv

Pris 249,00
Antall: stk
ISBN:
9788293385073
Sider:
358
Forfatter:
Erling Thu

Handbok for eit profetisk liv er skriven for deg som ønskjer å vera heilhjarta og leva eit åndsfylt liv, slik at du kan bli brukt av Gud of tena hans plan i di levetid.

Boka tar opp tre sider ved det profetiske livet:

1. Å fungere i profetisk gåve: Høyr og sjå ord frå Gud. Tal, be og arbeid i samsvar med profetiske ord.

2. Dei profetiske disiplinane: Bygg ein gudfryktig karakter og utvikla den livsstilen som kjenneteiknar folk som blir brukt av Gud.

3. Kva det vil seia å vera ein profet i vår tid: Finn ditt profetiske kall og veks inn i ei profetisk teneste.