Hverdagsbibelen

Hverdagsbibelen - Guds Ord forenklet og levendegjort

Hverdagsbibelen er resultatet av Elsbeth Koflaath Sørensen 10-årige arbeid med å oversette Bibelen til et mer hverdagslig språk. Dette er en forenklet og levendegjort oversettelse av Bibelen – Guds Ord. Et eksempel på dette er Salme 23 hvor det originalt står: «Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.» I den nye Hverdagsbibelen er teksten slik: «Du velsigner meg med mer enn det jeg kan ta imot.»

Hverdagsbibelen PLUSS - studiekommentarer av Jarle Waldemar

Sammen med PLUSS-teksten gir den både deg som er førstegangsleser av Bibelen, og deg som har lest andre oversettelser i ti år, aha-opplevelser som gir deg lyst til å lese mer! Studienotatene er utarbeidet av barneevangelist Jarle Waldemar. Jarle har reist landet rundt og formidlet evangeliet til barn og unge, og har derfor laget disse notatene med en brann for at de minste skal bli genuint begeistret for bøkenes bok.

En bibel for de som ikke leser Bibelen

Som opp­vokst i et ikke-kris­tent hjem har Elsbeth selv en gang vært i mål­grup­pen for Hver­dags­bi­be­len. I et intervju med Dagen sier hun: "Jeg var blant dem som ikke hadde for­ut­set­nin­ger for å for­stå. Det har vært noe av det som har mo­ti­vert meg. Jeg ten­ker at det må bunne i en mis­for­stå­el­se når folk ikke vel­ger kris­ten­dom­men, og kan­skje kan bi­bel­språ­ket være så fjernt fra folk flest at det blir vans­ke­lig å få noe ut­byt­te".

Sorter etter: