Nyhet
  • I forventning av Jesu gjenkomst og Himmelens herlighet

I forventning av Jesu gjenkomst og Himmelens herlighet

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788230215555
År:
2020
Forfatter:
David Østby

Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst?

Det har vært skrevet mange bøker om Jesu gjenkomst, men hver generasjon trenger å høre denne sannheten. Den hjelper oss å være våkne i vanskelige tider, og det er et gledens budskap om vår evige arv som venter i Himmelen.

David setter søkelyset på hva Bibelen sier oss om endetidens profetiske begivenheter, med stor vekt på Jesu egen forkynnelse.

Helt fra det tapte paradis og syndefallet tar forfatteren oss med på en pilegrimsreise gjennom Bibelens historie om Guds gjenopprettelse ved Jesu frelsesverk, som igjen peker mot Jesu annet komme og Himmelens herlighet.

Sannheten om at Jesus skal komme tilbake har opptatt kristne gjennom hele kirkehistorien. David Østby viser at det profetiske ord går som en rød tråd gjennom alle Bibelens bøker. I Det gamle testamentet med profetier som peker fremover, og i Det nye testamentet bekreft er Jesus og apostlene profetordet om Hans gjenkomst.

Boken har også med to kapitler av Pinsebevegelsens grunnlegger, T. B. Barratt, om Jesu gjenkomst og endens tid.
 

«David løfter fram sannheten om Jesu gjenkomst og Himmelens herlighet, som en påminnelse og en oppmuntring til å leve i forventning. Hans utlegning av Bibelens eskatologi følger i klassisk pinseteologis fotspor.»
Fra forordet til Tore Deila, pastor i Filadelfiakirken, Oslo