• I forventning av Jesu gjenkomst og Himmelens herlighet

I forventning av Jesu gjenkomst og Himmelens herlighet

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788230215784
År:
2020
Innbinding:
Storpocket
Forfatter:
David Østby

Hva sier Bibelen om Jesu gjenkomst?

Det har vært skrevet mange bøker om Jesu gjenkomst, men hver generasjon trenger å høre denne sannheten. Den hjelper oss å være våkne i vanskelige tider, og det er et gledens budskap om vår evige arv som venter i Himmelen.

Bestselger! Nå i nytt opplag! (Storpocket med flapper)

David setter søkelyset på hva Bibelen sier oss om endetidens profetiske begivenheter, med stor vekt på Jesu egen forkynnelse.

Helt fra det tapte paradis og syndefallet tar forfatteren oss med på en pilegrimsreise gjennom Bibelens historie om Guds gjenopprettelse ved Jesu frelsesverk, som igjen peker mot Jesu annet komme og Himmelens herlighet.

Sannheten om at Jesus skal komme tilbake har opptatt kristne gjennom hele kirkehistorien. David Østby viser at det profetiske ord går som en rød tråd gjennom alle Bibelens bøker. I Det gamle testamentet med profetier som peker fremover, og i Det nye testamentet bekreft er Jesus og apostlene profetordet om Hans gjenkomst.

Boken har også med to kapitler av Pinsebevegelsens grunnlegger, T. B. Barratt, om Jesu gjenkomst og endens tid.
 

«David løfter fram sannheten om Jesu gjenkomst og Himmelens herlighet, som en påminnelse og en oppmuntring til å leve i forventning. Hans utlegning av Bibelens eskatologi følger i klassisk pinseteologis fotspor.»
Fra forordet til Tore Deila, pastor i Filadelfiakirken, Oslo

«Dette er ei god og solid innføring i kristen tru, ut frå sjølve sentrum knytt til Jesu person og gjerning. Det er i ordets rette meining ei «oppbyggeleg» bok, som eg vonar får mange lesarar.»
– Johannes Kleppa, Dagen, 7.10.20

«David Østby øser av sin troserfaring og sin omfattende bibelkunnskap i denne boken. Når man leser er det som å bade i Guds ord! Det er forkynneren Østby vi møter. Samtidig får vi slå følge med pilegrimen! Fra Eden til evigheten, fra fall til frelse, fra jord til Himmel. Det er de store linjene gjennom frelseshistorien Østby serverer. Språket er fortellende og hans velkjente formuleringsevne gjør hele boken lettlest.

Boken gir oss så mye mer enn en betraktning over de 'siste ting'. Disse store begivenhetene veves inn i stoffet på en lettfattelig måte. Pensum for alle som er interessert i troen på Gud og Bibelsk kristendom. Man blir trygg, inspirert og løfter sitt indre blikk mot det herlige som venter alle dem som tror! Anbefales på det varmeste!»

– Ole Arvid Kolbjørnsrud, styreleder i IBRA Media Norge