• Israel og FN

Israel og FN

Pris 199,00
Antall: stk
ISBN:
9788230204504
År:
2007
Sider:
259
Forfatter:
Torkil Åmland
FN har spilt en helt sentral rolle i Midtøsten-konflikten fra opprettelsen av staten Israel i 1948 til i dag. Men har FN egentlig bidratt med fred og folkerett, eller er FN en orgranisasjon preget av maktkamp og egeninteresser? Er FNs idealer tomme slagord når det kommer til realpolitikk?
Med FNs egne kilder som utgangspunkt, foretar Torkil Åmland en kritisk gjennomgang av FNs rolle i den israelsk-arabiske konflikten. Han avdekker hvordan Sikkerhetsrådet har vært handlingslammet i kriser, og bidro til at krisen i 1967 utviklet seg til å bli en krig. I perioder var FN dominert av de arabiske land og tredje verdens diktatorer. Denne alliansen brukte FN til å fordømme og isolere Israel og gjorde orgranisasjonen handlingslammet i kampen mot terror, mener Åmland. Han viser hvilken splittelse og diskriminering som har foregått i FNs egen organisasjon, og hvorfor FN i mange tilfeller er uegnet som fredsmegler. 

FN er tankevekkende og spennende lesning, som gir en dypere forståelse av FNs rolle i den israelsk-arabiske konflikten. 

“Åmland har i en epokegjørende ny bok, Israel og FN, studert rollen FN har spilt i den israelsk-arabiske konflikten, fra begynnelsen til i dag. Magisteroppgaven som boka bygger på, er prisbelønt med Historisk Forenings Fritt Ord-pris.Ingen bør heretter delta i Israel-debatter uten en rask gjennomlesning av Åmlands bok, som hever analysenivået betydelig. Åmland har studert dynamikken i utviklingen av FNs forhold til Israel. Her skaper han struktur og klarhet - og setter enkelthetene inn i en struktur. For første gang har vi en klar og opplysende bok som kortfattet gir oss et suverent tak på utviklingen. Også som historiker, med tak på detaljene, finner vi et grep i denne boka som minner om giganten innen Israel-forskningen, Martin Gilbert.”
- Redaktør Finn Jarle Sæle, Norge IDAG, nr 49/2007. 
"Knapt noe område i samfunnsdebatten har i en mannsalder vært så preget av følelser og fordreininger av historiske fakta som i spørsmålet om Midtøsten, Israel og Palestinerne. Ikke minst FNs røst tillegges av mange en stor og avgjørende vekt. Studerer man FNs håndtering av denne konflikten kan det stilles et stor spørsmålstegn ved om organisasjonen har talt fredens sak eller om verdensorganisasjonen har blit et redskap for snevre partsinteresser. Torkild Åmlands bok kaster et meget interessant lys over denne siden av Midtøstenspørsmålet og anbefales varmt til alle som er interessert i å få en bredere belysning av dette viktigetema." 
- Dr. Leif S. Jacobsen