Jarle Waldemar

Jarle Waldemar står for en verden med spennende trosopplæring. Han produserer en rekke innholdsrike produkter med kristen profil.

Jarle Waldemar og Karina Waldemar brenner for å formidle evangeliet. Mange familier kjenner Jarle Waldemar fra sommerstevner og menigheter, der han har deltatt med kreative prekener og sang. Hans sprudlende og livsglade formidling av tro og liv har vært til inspirasjon og oppmuntring for mange. Karina og Jarle Waldemar er pedagoger med allmennlærer-utdanning og forfattere. Jarle studerer nå til master i praktisk teologi, samt videreutdanning i familieterapi. De har tre barn i alderen elleve til sytten år. Familien er i dag bosatt i Oslo.

Sorter etter: