• Jesus kommer igjen
  • Jesus kommer igjen

Jesus kommer igjen

Pris 349,00
Antall: stk
ISBN:
9788230216743
År:
2023
Innbinding:
Storpocket
Sider:
224
Forfatter:
Leif S. Jacobsen
Jesus skal komme tilbake! Denne proklamasjonen avslutter Bibelens siste bok. Den har også vært en sentral del av den kristne menighetens bekjennelse opp gjennom historien. Den Hellige Ånd har gjort denne sannheten levende – spesielt i tider av vekkelse.

I denne boken får du en systematisk og bred innføring i emnet. Hvordan forfatteren personlig tolker profetiene om endetiden kommer tydelig fram, men boken presenterer også andre mulige tolkninger. Hensikten med boken er å gi en orientering av Bibelens lære om endetiden og Jesu gjenkomst – og å gjøre denne, for mange vanskelige undervisningen, tilgjengelig for flere. Boken kan også brukes som oppslagsverk.

«I boken Jesus kommer igjen får vi en grundig undervisning i det profetiske ord om endetiden, samt tolkning av profetiene i Johannes’ åpenbaring. Jacobsen har hele sitt liv som forkynner viet endetidsprofetiene stor oppmerksomhet, og i dyp respekt for Bibelen som Guds Ord deler han dette med sine lesere. Boken kan absolutt anbefales.» — Terje Berg, pastor i Pinsebevegelsen

LEIF S. JACOBSEN (f. 1946, Fredrikstad) har som menighetspastor, bibelskolerektor og bibellærer arbeidet med Bibelen hele sitt voksne liv. Spesielt har han fordypet seg i Bibelens undervisning om endetiden, Jesu gjenkomst og Israel. Han er ordinert eldste i Metodistkirken, har skrevet flere bøker og har vært med i oversetterutvalget for Bibelforlagets Bibelen – Guds Ord fra starten.
 
Det har vært en glede å lese manuset Jesus kommer igjen – Bibelens lære om endetiden og Jesu gjenkomst. Leif Jacobsen har i mange år vært forkynner med en sterk og utpreget lærergave i Skriften. Noe denne boken bærer tydelig preg av. Forfatteren tar oss med i en svært lærerik, systematisk og interessant innføring i Bibelens endetids-tema. Jacobsen er grundig i sin framstilling, og boken blir en viktig korrigering til mye av den forvirring som råder på de forskjellige endetids-syn i dag. Dette er en bok jeg håper vil få et stort nedslagsfelt, og som jeg sterkt kan anbefale.
– Gordon Tobiassen, forkynner i Ordet & Israel


Jeg har visst en stund at Leif S. Jacobsen skrev et bokmanus om Jesu gjenkomst. Da jeg fikk det til gjennomlesning, ble jeg svært glad og takknemlig. Gleden kom da jeg så det grundige og store arbeidet som er lagt ned. Det er imponerende. Takknemlig ble jeg over at kristenfolket nå har fått et oppslagsverk om dette viktige temaet. Dette er mer enn en bok. Det er et solid oppslagsverk som gir en systematisk innføring i temaet. Les boken. Den vil gi deg klarhet – og den vil utfordre!
– Sten Sørensen, kristenleder


Denne endetidsboken er ein gigant! Til lengre eg las i manuset, til større vart gleda over denne undervisninga. Tenk at dette no blir tilgjengeleg for dei mange som har ønske om større innsyn i dette temaet. Med stor kjennskap til dei bibelske tekstane og dei ulike tolkingane opp gjennom kyrkjehistoria, leier Leif Jacobsen oss fram. Og han går ikkje utanom dei mest krevjande avsnitta. Eg er også imponert over den framdrifta vi er vitne til, slik at boka ikkje blir ein håplaus murstein for vanlege folk. Eg har i heile mitt yrkesaktive liv studert, forkynt og også tildelst skrive om endetida og Jesu gjenkomst. Likevel har eg her fått sett nye ting og blitt styrka i mitt syn når det gjeld hovedlinjene i endetidsspørsmåla. Eg takkar for maten! Håpar mange andre også vil setja seg til bords!
– Gunnstein Nes, forkynner i Indremisjonsfobundet


Gjennom eit langt liv har eg fått lytta til mykje forkynning om Jesu gjenkomst og dei siste ting. Eg har også fått lese fleire bøker om emnet, og har sjølv fått vore med i produksjonen Men eg må erkjenne at eg vel aldri har lese ei bok, som så i breidde og djupne går inn i dette stoffet, som denne boka gjer. Boka er ikkje berre ein «lang bibeltime», men den er også ei historiebok. Den gir oversikt over korleis den kristne kyrkje gjennom tidene har tolka og forkynt bodskapen om endetida. Der har vore mykje rart ute og gått. Det er også interessant at boka tek for seg dei ymse ord og uttrykk og gir forklaring på desse. Når ein forfattar går så detaljert til verks som her blir gjort, så er det lett for at ein grip tak i ein detalj og tolkar den vidare på sin måte. Forfattaren er merksam på dette, men har eit råd: «Det er viktig at vi ikke skjøter på med fantasi der åpenbaringen slutter.» Personleg er eg glad for at forfattaren legg vekt på «Hushaldingslæra». Dersom eg ikkje fekk speide i Bibelen etter tidshushaldningane som skrifta er delt opp i, ville det vere vanskeleg for meg å plassere både Israel og Guds menighet i Guds frelsesplan. Boka er viktig i vår tid. Den teiknar for oss at det går mot ei avslutting av den tidsperiode vi kallar «nådens tid», og at Jesus som vår brudgom er ventande. Eg vil oppmode mange til å lesa denne boka. 
– Kjell Furnes, tidligere formann i Ordet og Israel og leder for Vestlandske Indremisjonsforbund


Leif S. Jacobsen gir oss her en nyttig og svært innholdsrik bok om de siste tider. Den har en systematisk gjennomgang av det Bibelen forteller om kommende begivenheter. Sannhetene er begrunnet med gode bibelhenvisninger, og setter mange profetiske brikker inn i sammenheng på en oversiktlig og tydelig måte. Boken tar fram ulike syn på endetiden, men samtidig er forfatteren klar på hva Bibelen forteller kommer til å skje. Her er det mange tema som er nyttig for tanken og godt for hjertet. Den gir viktige korrektiver om Israel og Guds menighet, og løfter fram Guds plan og ledelse gjennom tidene. Boken er godt egnet til bibelgruppearbeid og til samtale. Les den – den vil glede og oppløfte ditt sinn.
– Kurt Urhaug, redaktør i bladet Evangelisten


Det er en stor glede å kunne anbefale boka Jesus kommer igjen av Leif S. Jacobsen. Her gis en historisk gjennomgang av ulike endetidssyn og en oversiktlig og lettfattelig forklaring av begreper som brukes om endetidslæren. En ganske inngående gjennomgang av Johannes’ åpenbaring finnes i boken. Som en dyktig apologet argumenterer forfatteren for at Guds pakter med Israel, er Guds garanti for at Han ikke er ferdig med dette folket – og for at menigheten eier det salige håp om å bli befridd fra den kommende vrede. Forfatteren trekker følgende viktige konklusjon: Evangelisering og forventningen om at Jesus skal komme tilbake, hører sammen. 
– Charles Hansen, forkynner i Ordet & Israel 


I denne boken får vi grundig undervisning i det profetiske ord om endetiden, samt tolkning av profetiene i Johannes’ åpenbaring. Jacobsen har hele sitt liv som forkynner viet endetidsprofetiene stor oppmerksomhet, og i dyp respekt for Bibelen som Guds Ord deler han dette med sine lesere. Boken kan absolutt anbefales til alle som er interessert i temaet. Det gjelder dem som har lest Bibelen i mange år. Men også ungdommer og nyfrelste vil ha stort utbytte av bokens veiledning for å manøvrere rett i det forholdsvis vanskelige profetiske terrenget.
– Terje Berg, pastor i Pinsebevegelsen


Boken gir en grundig undervisning om tiden vi lever i nå, og tiden som ligger foran oss. Den viser hvordan de siste tiders hendelser har blitt tolket på ulikt vis. Man ledes likevel inn på en grundig beskrivelse av hva vi har i vente både som troende og ikke-troende. Gjennom en inngående og grundig utleggelse av Guds Ord skaper boken både innsikt og trygghet for hva som kan forventes i kommende tider. Bokens kapitler er inndelt på en måte som også gjør den velegnet som oppslagsverk. Jeg vil takke Leif Jacobsen for en fantastisk bok om Jesu gjenkomst. Og til leserne: Lykke til inn i en fantastisk verden som gir kunnskap om og forståelse av Bibelens profetiske ord.
– Jan Willy Jensen, arkitekt og kirkebygger