• Jesus-fortellinger for dagens mennesker

Jesus-fortellinger for dagens mennesker

Pris 99,00 9900 198,00 19800
Antall: stk
ISBN:
9788230209967
År:
2012
Sider:
128
Forfatter:
Arnfinn Clementsen
Denne lille perlen av en bok gjenforteller historier fra Bibelen om Jesu liv og virke på en ytterst levende måte.
Boken inspirerer til dypdykk i evangeliene, og historiene er valgt ut for å gjøre leseren enda mer nysgjerrig på hvem Jesus var, Hans forhold til ulike mennesker og hvilken enorm påvirkning Han hadde på mennesker som møtte Hans livsforvandlende nåde, kjærlighet og helbredelse. 

"Det er mange meninger om Jesus, både om hvem Han var og om det Han sa. Likevel kan ingen benekte at de tre og et halvt årene denne mannen gikk omkring i Judea, Samaria og Galilea, satte sine spor i verden. Hans livsprinsipper og holdninger står som forbilde for de fleste mennesker i verden. Ordene Han talte lever fra generasjon til generasjon og gir håp og kraft til mennesker under alle forhold. Mange synes kristendom og religion er krevende og vanskelig, og det kan jeg godt forstå. Når du leser denne boken tror jeg at du vil oppleve at Jesus er annerledes. Jeg tror det faktisk vil begeistre deg!" – Arnfinn T. Clementsen, forfatter av boken.

Dr. Arnfinn Clementsen er en kjent lederprofil, og har 40 års erfaring som leder, skribent, rådgiver og seminarholder. Tidligere pastor i Karismakirken, Stavanger. Clementsen er en relasjons- og brobygger, og har stor kontaktflate med mennesker fra ulike bakgrunn. Clementsen har skrevet en rekke bøker, som til sammen er solgt i over 100 000 eksemplarer.