• Jesus gikk videre – og menigheten stod igjen

Jesus gikk videre – og menigheten stod igjen

Pris 199,00
Antall: stk
ISBN:
9788230208632
År:
2011
Sider:
180
Forfatter:
Carl-Henric Jaktlund
Carl-Henric Jaktlund forteller personlig og åpenhjertig om oppveksten i en vekkelsestradisjon han elsker
Carl-Henric Jaktlund forteller personlig og åpenhjertig om oppveksten i en vekkelsestradisjon han elsker, selv om minnene noen ganger gnager. Her finnes kjærlige beskrivelser av en tid som er forbi – da ordene var store og bekjennelsen høy.

Dette er også et journalistisk oppgjør med foreldede former, egen pastorgjerning og en synsvinkel der unge betraktes som en isolert øy. Fortellingen hans blir til et håpefullt bilde av fremtiden, der de eldres erfaringer blir tatt vare på, trosavgjørelser blir tatt bortenfor følelsene, og unge finner en voksen tro i stedet for å vokse bort fra den, i sterk forvissning om at Jesus går foran.

Den gangen ville jeg nok verken ha sett det eller erkjent det, men slik var det. Jeg sto ikke på egne ben, langt ifra. Dit andre dro, dro jeg. Slik de andre kledde seg, kledde jeg meg. Det de andre mente, mente jeg. Og jeg mener ikke at vi alltid skal være så veldig spesielle og annerledes, men det er viktig at vi ikke bare er en del av en gruppe. Før eller senere må vi lære oss å stå støtt på egne ben, lære oss at «her er Himmelens port» – at hvor hen jeg er, der er Gud og min tro også.  
«En klok og viktig bok som tar opp en problemstilling vi ikke har råd til å overse. Selvfølgelig bør ungdomsledere lese den. Men den er vel så viktig for godt voksne menighetsledere - ja, for alle voksne troende.»
- Reidar Paulsen, Dagen 7.7.11 

«Enten du har lyst til å reflektere over din egen tro, eller hvordan vi kan hjelpe unge mennesker til å vokse opp og ikke bort, så er dette en god bok å lese. Den reiser viktige spørsmål, og gir deg ingen formler, men hjelp til å lete etter noen svar selv.»
- Egil Elling Ellingsen, nestpastor i IMI Kirken.