K-stud

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og organisasjoner.

 

Eksempler på studiegrupper som kan få tilskudd:

Bibelgrupper, smågrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper, dialoggrupper og andre typer studie- og samtalegrupper.

Bare grupper som tilhører menigheter/organisasjoner som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan søke om tilskudd.

 

Hvor mye tilskudd studiegruppa kan få?

Kurs får i 2020 et tilskudd på 105 kr pr gjennomført kurstime. Vi tar forbehold om justering av satsen i løpet av året.

Mer info på www.k-stud.no

 

Klikk her for å se bøker vi har som er godkjent av K-stud