K-stud

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og organisasjoner.

Eksempler på studiegrupper som kan få tilskudd:

Bibelgrupper, smågrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper, dialoggrupper og andre typer studie- og samtalegrupper.

Bare grupper som tilhører menigheter/organisasjoner som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan søke om tilskudd.


Hvor mye tilskudd studiegruppa kan få?

Gruppa får i 2016 et tilskudd på 70 kr pr. gjennomført studietime. Vi tar forbehold om justering av satsene i løpet av året.

Mer info på www.k-stud.no


Klikk her for å se bøker vi har som er godkjent av K-stud