• Langtidsfrisk

Langtidsfrisk

Pris 328,00
Antall: stk
ISBN:
8247603314
År:
2006
Sider:
247
Forfatter:
Johnny Johnsson, Anders Lugn, Birger Rexed
Helse skaper effektivitet og effektivitet skaper lønnsomhet.
I Norge og Sverige har vi flere sykemeldte enn noe annet sted. Størsteparten av den uhelsen er et resultat av bevisste eller ubevisste beslutninger i bedrifter og organisasjoner og i politikken. Vi har nådd et nivå der kostnadene ved dette er i ferd med å undergrave velferden. Her får vi se hvordan denne utviklingen kan snus. Mennesket har en utrolig evne til å overleve. I hver organisme og organisasjon kan det aktiviseres legende krefter. 

Dårlig helse kan byttes i god helse. Hvordan er dette mulig? Jo, ved å spørre: Hvordan er tilstanden på sitt beste og hva skal vi gjøre for å komme dit? Hver organisasjon må stille seg disse spørsmålene og bruke svarene som et utgangspunkt for sin virksomhet. 

Forfatterne forteller hvordan kartongfabrikken i Fors ble Sveriges friskeste bedrift og beskriver en framgangsmetode som kan ses som et forstadium for en ny samfunnsmodell. Her gir de oss en omfattende oppskrift på hvordan vi kan erobre vår største uutnyttede ressurs – helsen.

Om forfatterne: 
Johnny Johnsson er bedriftslege i Stora Enso og opphavet til begrepet langtidsfrisk.

Anders Lugn underviser og er konsulent i spørsmål om ledelse og kommunikasjon i Journalist-gruppen og gjennom sitt eget firma Naturligt-vis.

Birger Rexed er bedriftslege med fokus på organisasjonsutvikling.