• Læren om Gud

Læren om Gud

Pris 279,00
Antall: stk
ISBN:
9788299818926
Sider:
363
Forfatter:
Erling Thu

Læren om Gud er en innføring i den egentlige «teologien», som nettopp betyr læren om Gud. Her får du lære mer om hva Bibelen sier om Guds egenskaper og Guds person. Hva kan vi vite om Gud Far, Gud Den hellige ånd og Gud Sønnen? Hvordan kan vi forstå det guddommelige fellesskapet og ordningen i Treenigheten? Mennesket er skapt i Guds bilde for å uttrykke hans person og hans gjerninger på jorda. Åpenbaringen av Gud er forbildet for måten vi lever livene våre.