• Livet - Skapelse eller tilfeldighet?

Livet - Skapelse eller tilfeldighet?

Pris 99,00 249,00
Antall: stk
ISBN:
9788230210024
År:
2012
Innbinding:
Storpocket
Sider:
187
Språk:
Bokmål
Forfatter:
Kjell J. Tveter illustrert av Vivian Zahl Olsen
«Vi hører alle at Darwins lære er rett, men vi hører lite eller ingenting om dens svake sider. De som våger å stille spørsmål ved evolusjonslæren, blir latterliggjort. Ingen liker det. Professor Kjell Tveter trosser dette, og i denne boken viser han hvorfor han som vitenskapsmann tillater seg å gi uttrykk for tvil om Darwinismen...
Boken gir grunn til å stille spørsmålet: «Hvorfor skal jeg tvinges til å tro noe som er så usannsynlig?» Som prest i Den Norske Kirke, vil jeg anbefale alle som er opptatt av dette spørsmålet, å lese boken. Boken er også velegnet som menighetens gave til sine konfirmanter.»
– Morten Gravdal, Sokneprest

«Professor Kjell Tveter skriver en helt spesiell bok som jeg anbefaler på det varmeste. Denne boken er svært viktig og trosstyrkende. Kjell Tveter er til stor hjelp i diskusjonen om jordens tilblivelse. Han setter evolusjonsteorien kraftig på plass. Boken gir et innblikk i hvor enestående og avansert Gud har skapt jorden. Jeg anbefaler alle å lese denne boken - og særlig den yngre generasjon!»
– Emanuel Minos

«Endelig får vi vitenskapelige argumenter som viser det vi har trodd lenge – at evolusjonsteorien ikke er en vitenskapelig teori. Dette er en viktig og trosstyrkende bok.»
– Sten Sørensen

Dr. med. Kjell J. Tveter er utdannet kirurg og urolog. Han var professsor i 23 år, og i vel 17 år avdelingsoverlege ved Ullevål Sykehus. Han har undervist medisinske studenter i en årrekke, og utdannet spesialister i urologi. Han har veiledet kolleger til medisinsk doktorgrad. Hans hovedinteresser var prostatalidelser og kreftsykdommer i nyre og urinveier. Han er nå pensjonist.

«Eg vil i ein sum seia at dette er den klart beste boka eg har lese om emnet, både sakleg og pedagogisk sett. Ho bør verta felles lesnad innan alt kristenfolket. Ho er ei særleg gåve til kristne skular og det kristne ungdomsarbeidet. Eg takkar og bukkar for boka, og ønskjer henne alt godt!»
– Johannes Kleppa, Dagen 20.09.20012

«Dr.med. Kjell J. Tveter har vært professor og overlege ved Ullevål sykehus. Boka hans reiser spørsmålet: Hvordan er livet oppstått? Er alt levende bare et resultat av tilfeldighet og naturlig utvalg? Eller er liv avhengig av en intelligent designer - en skaper?
Boka gir solid faglig begrunnelse for det siste alternativet. Tveter gir en pedagogisk fremstilling av hvordan en celle er bygget opp og hvordan dens samordnede funksjoner forutsetter en superintelligent konstruktør. Intet tyder på at DNA-molekylet og dets innebygde informasjon kan oppstå av seg selv. Mutasjoner kan ikke tilføre den informasjon som er nødvendig for at nye arter skal oppstå. Universets lover og naturkonstanter må være finjustert av Skaperen.
Boka er godt illustrert av Vivian Zahl Olsen. Den er velegnet for ungdom som tar biologi i videregående skoler. Deler av stoffet vil nok falle vanskelig for enkelte. Men alle som ønsker faglige argumenter imot den naturalistiske evolusjonsforståelsen som i dag dominerer biologifaget ved skoler og universiteter, vil ha utbytte av boka. Den anbefales!»
 – Jon Kvalbein, Utsyn 12.10.2012