• Åndsdåp Pinseteologi gjennom 100 år

Åndsdåp Pinseteologi gjennom 100 år

Pris 199,00
Antall: stk
ISBN:
8230204209
År:
2006
Sider:
192
Forfatter:
Ole Asbjørn Bergstøl
Siden pinsepioneren Thomas Ball Barratt brakte åndsdåpen med seg fra USA til Norge i 1906 og fram til i dag, har det skjedd store endringer i synet på Åndens dåp.
Boken tar for seg pinsebevegelsens og åndsdåpens historie og utvikling i Norge, og gjennom å sammenligne synet på åndsdåp hos T.B. Barratt og tre påfølgende generasjoner pinseledere, gir Ole Asbjørn Bergstøl oss et unikt innblikk i bevegelsens utvikling og endring.

Hovedproblemstillingene som besvares er disse: 
- Hva mener egentlig pinsebevegelsen med begrepet åndsdåp?
- Har bevegelsens forståelse av åndsdåp endret seg de siste hundre år?
- Hvilke strømninger har virket inn på pinsebevegelsens syn på åndsdåp?
- Går det an å gi en samlende definisjon av pinsebevegelsens syn på åndsdåp anno 2006?

"Ole Asbjørn Bergstøl nærmer seg pinseteologien med verktøy fra akademisk teologi. Min mening er at denne boka er et viktig bidrag til norsk økumenikk, og også et vesentlig bidrag til pinsebevegelsens egen teologiske forståelse."
- Paul Leer-Salvesen, professor i systematisk teologi, Høgskolen i Agder 

"Dette er en viktig bok. Den får frem pinsebevegelsens forsteåelse av Åndens dåp gjennom de siste hundre år på en grundig og dynamisk måte, gir oss et oversiktlig blikk bakover, og et forventningsfullt perspektiv på fremtiden."
- Øystein Gjerme, pastor, BergensKirken

"Ole Asbjørn Bergstøl har gjort kristenfolket en stor tjeneste med sin bok om Åndens dåp. Jeg håper at mange unge og eldre, studenter og andre interesserte vil lese dette viktige dokument."
- Morgan Kornmo, pastor, Pinsebevegelsen