Bibelen Guds Ord

Johannes' andre brev

Kapittel 1

0

1 Den eldste, til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg i sannhet elsker, og ikke bare jeg, men også alle de som har lært sannheten å kjenne,

2 på grunn av den sannheten som blir i oss, og skal være med oss for evig:

3 Nåde, miskunn og fred være med dere fra Gud Fader og fra Herren Jesus Kristus, Faderens Sønn, i sannhet og kjærlighet.

4 Jeg gledet meg meget over at jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, slik vi fikk budet fra Faderen.

5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det som vi har hatt fra begynnelsen, at vi skal elske hverandre.

6 Og dette er kjærligheten, at vi vandrer etter Hans bud. Dette er budet, slik som dere har hørt det fra begynnelsen, at dere skulle vandre i det.

7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kom-met i kjøtt og blod. Han er forføreren og Antikristen.

8 Gi akt på dere selv, slik at vi ikke mister det vi arbeidet for, men at vi kan få full lønn.

9 Hver den som begår overtredelser, og som ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i Kristi lære, har både Faderen og Sønnen.

10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne læren, da skal dere verken ta imot ham i huset eller hilse ham velkommen.

11 For den som hilser ham velkommen, blir delaktig i hans onde gjerninger.

12 Jeg har enda mye å skrive til dere, men jeg ønsket ikke å gjøre det med papyrus og blekk. Men jeg håper å komme til dere og tale muntlig med dere, for at vår glede kan bli fullkommen.

13 Barna til din utvalgte søster hilser deg. Amen.