Bibelen Guds Ord

Johannes' tredje brev

Kapittel 1

0

1 Den eldste, til den elskede Gaius, som jeg i sannhet elsker:

2 Du elskede! Jeg ber om at du må ha framgang i alle ting og være ved god helse, slik som også din sjel har det godt.

3 For jeg gledet meg meget da det kom noen brødre og vitnet om sannheten som er hos deg, nettopp slik som du vandrer i sannheten.

4 Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn vandrer i sannhet.

5 Du elskede, uansett hva du gjør for brød-rene og for de fremmede, så er du trofast i det du gjør.

6 De har vitnet om din kjærlighet for menigheten. Du vil gjøre vel i å sende dem videre på sin reise, slik som det er verdig for Gud.

7 For de dro ut for Hans navns skyld, og de tok ikke imot noe fra hedningene.

8 Derfor skylder vi å ta imot disse, for at vi kan bli medarbeidere for sannheten.

9 Jeg skrev til menigheten, men Diotrefes, som elsker å være den fremste blant dem, tar ikke imot oss.

10 Når jeg kommer, vil jeg derfor minne om de gjerningene han gjør, fordi han taler imot oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med det. Selv tar han ikke imot brødrene, og dem som ønsker å gjøre det, hindrer han ved å støte dem ut av menigheten.

11 Du elskede, ta ikke etter det som er ondt, men det som er godt. Den som gjør godt, er av Gud, men den som gjør ondt, har ikke sett Gud.

12 Demetrius får godt vitnesbyrd fra alle og fra sannheten selv. Også vi vitner, og dere vet at vårt vitnesbyrd er sant.

13 Jeg hadde mange ting å skrive, men jeg vil ikke skrive til deg med penn og blekk.

14 Men jeg håper å se deg om kort tid, og da skal vi tale muntlig sammen. Fred være med deg! Våre venner hilser deg. Hils vennene ved navn!