• Nærbilder

Nærbilder

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788230210352
År:
2012
Sider:
184
Forfatter:
Egil Svartdahl
Gjennom tjue år har Egil Svartdahl reist Norge rundt for å snakke med helt vanlige mennesker om deres tro og tvil. Samtalene har blitt til en rekke populære tv-program. I denne boka forteller han sin egen historie.
Hvordan kunne han, en feig skap-kristen, bli en frimodig pastor på tv? 
Hva har møtet med alle de sterke historiene gjort med ham som menneske? 

Åpent og ærlig forteller Svartdahl om sin egen livsfilosofi. Med utgangspunkt i samtalene han har hatt på tv, tar forfatteren opp evigaktuelle tema som tilgivelse, trofasthet, håp, forsoning og kjærlighet. Han viser hva disse verdiene betyr for ham selv og for ulike mennesker han har møtt, og hvordan de kan hjelpe oss videre i livet.

"I mitt møte med andre mennesker har jeg hatt en enkel filosofi. Hvert menneske, uten unntak, har sin egen livshistorie. Den kommer bare i ett eksemplar, uten nye opplag. Det er spennende å lese bøker, men det kan være minst like interessant å lese mennesker. Derfor er jeg ikke redd for å bli sittende sammen med mennesker jeg ikke kjenner. Selv om vi ikke nødvendigvis har felles interesser, er alle mennesker eksperter på sitt eget liv. Hvis jeg bare er tilstrekkelig interessert, vil de fleste kunne snakke om seg selv i time etter time. Jeg er nysgjerrig på mennesker."

EGIL SVARTDAHL (f. 1954 i Sarpsborg) er pastor og predikant, foredragsholder og programleder. Han er utdannet konditor, men har alltid vært engasjert i menighetsarbeid. Fra tidlig på 1970-tallet var han ungdomspastor i Filadelfia Oslo i ti år. Etter åtte år som forstander for pinsemenigheten i Kristiansand, kom han tilbake til Filadelfia Oslo som forstander i 1995. Siden TV 2 kom på lufta i 1992 har han kombinert oppgaven som pastor i menigheten med programlederjobben på tv. Egil Svartdahl er en av landets fremste kommunikatorer. Hans unike kombinasjon av alvor og humor gjør hans taler og foredrag til en opplevelse som setter dype spor. Han mottok Petter Dass-prisen i 1995, Medierosen i 2005 og Økumenikkprisen 2011 fra Norges Kristne Råd.