Odd Eidner

Odd Jarle Eidner (f. 1956) er født og oppvokst i Steigen og bor i Bodø. Han har tidligere arbeidet som sokneprest i Dønna, stasjonsprest på Bodø hovedflystasjon og stiftskapellan ved bispedømmekontoret. I dag arbeider han som prostiprest i Bodø domprosti.

Odd Eidner skriver ærlig om livet; både håpet, sorgen og gleden.

«Å gi mennesker håp om at det går an å få et godt liv også etter ei livskrise. Å peke på håpet. Det er min livsoppgave.» – Odd Eidner

Sorter etter: