Om oss

Hermon Forlag har i flere år vært Norges største kristne forlag, men har også mer allmenn litteratur og er markedsledende på små gavebøker. I samme forlagshus finner du også søsterforlagene Genesis Forlag og Bibelforlaget.

Hermon Forlag utgir 70-80 titler i året, fra norsk til oversatt skjønnlitteratur, biografier og romaner, barnebøker, gavebøker, andaktsbøker og bibler, lydbøker, e-bøker og barnebibel-apper. Forlaget ønsker å gi ut et allsidig utvalg av litteratur som fremmer kunnskap om tro og kristne verdier.


Historikk og utvikling
Heidi og Svein Andersen startet Hermon Forlag i sportsboden i sitt hjem "Lykkebo" i Sudndalen i 1983, med å utgi boken "Aldri for gammel for Gud" og tre barnebøker om Jesus. Alle fakturaer ble skrevet for hånd, og pakket i samme rom. Posten ble hentet og levert av landpostbudet. Oversettelsene foregikk på en Osborne 1, med disketter på 64K og en grønn skjerm på 7,5x7,5 cm. Den første salgsturen Svein Andersen foretok, kostet forlaget 2954 kr, og de bokhandlerne han besøkte kjøpte bøker for 1500 kr. Forlaget møtte både stengte dører og skeptiske blikk.Allerede i 1984 ble "Aldri for gammel" en bestselger, som solgte 5000 eksemplarer, og snart ble den 
etterfulgt av "Når dine penger blir verdiløse" som gikk i et opplag over titusen! Svein og Heidi skrev fakturaer til de fikk senebetennelse, og allerede i 1985 måtte man investere i datautstyr til fakturering og regnskapsføring, og leie lagerplass på Hermon Høyfjellssenter. I 1986 kjøpte forlaget sin første laserprinter og leverte ferdig sats til trykkerier i inn- og utland fra samme året.


Veksten fortsatte i stadig større lokaler, og året før forlaget flyttet nær hovedstaden, ble det i 1996 
bygget et eget pallelager. Landpostbudet hadde for lengst gitt opp å få med varene, og forlaget måtte levere postpakker langs riksvei 7, direkte på posttraileren hver ettermiddag. Da familien Andersen og Hermon Forlag i 1997 flyttet til Kjeller utenfor Oslo, nedla kommunen det lokale postkontoret, og befolkningen i bygda Sudndalen sank med 10%. En av gründerne, Heidi Lysåker Andersen, ble brått forfremmet til Himmelens evige boliger i 2005.


Hermon Forlag økte omsetningen opp til 186 ganger fra 1983, og har i en år-rekke vært rangert som et 
av de største kristne forlagene i Norge, målt i både omsetning og antall utgivelser. Veksten har skjedd 
gjennom en stadig bredere utgivelsesprofil, og gjennom oppkjøp av andre forlag. Hermon Forlag dekker i dag et bredt spekter av bøker. Fra å vœre en stor utgiver av andaktsbøker og bibler, til et bredt utvalg i barnebøker, romaner, biografier og gavebøker. Forlaget satser på mange av verdens ledende kristne forfattere, og anerkjente og respekterte norske kirkeledere, med et prisnivå som ligger under en del av konkurrentene.


Tilbakemeldinger
Forlagets årelange lavprisprofil har gitt en rekke vedvarende bestselgere, og har på sine 30 år utgitt snart 1500 boktitler, som har solgt i gjennomsnitt 2500 bøker hver. Forlaget får positive tilbakemeldinger om mennesker som har gjenfunnet barnetroen gjennom bøkene, om hjelp til praktisk kristenliv, om ekteskap som finner ny glød, og om barn som blir glade i Jesus fra første barneår. Dette betyr langt mer enn materiell eller økonomisk suksess for eierne.


Internasjonalt
Hermon Forlag deler de kostbare erfaringer vi har gjort gjennom tretti års forlagsdrift, med 
andre forleggere internasjonalt. Gjennom årlig overføring av 10% av selskapets overskudd til bibelspredning, misjon og humanitær bistand, bidrar selskapet til å virkeliggjøre Jesu hensikt med livet her på jorden.

 

Antall utgitte titler


1983 - 41993 - 232001 - 952002 - 1122012 - 123 

Omsetningsutvikling


1983 - 150,0001993 - 5,200,0001998 - 14,500,0002004 - 19,700,0002012 - 26,500,000 

Antall medarbeidere


1983 - 0,51988 - 31998 - 122012 - 16 

Selskapsutvikling


1983 Hermon Forlag etablert1993 Overtok Logos Forlag etabl.1963


1995 Grunnla Bibelforlaget AS1999 Overtok Livets Ord Forlag etabl.19852000 Grunnla Fotballforlaget AS2002 Overtok Rex Forlag etabl. 19062005 Fotballforlaget AS overtok Genesis forlag og skiftet navn til Genesis Forlag AS.2012 ble Bibelforlaget fusjonert med Hermon Forlag AS.