• Over og ut med helvete ?

Over og ut med helvete ?

Pris 199,00
Antall: stk
ISBN:
9788230210635
År:
2013
Sider:
208
Forfatter:
Francis Chan & Preston Sprinkle
Oversetter:
Tomas Øvergaard
Originalens tittel:
Erasing Hell
Hvordan kan en kjærlig Gud sende mennesker til helvete?
Vil vi få mulighet til å velge å tro på Jesus etter døden – og så komme til Himmelen?
I ydmykhet og i dyp respekt for Guds Ord tar Francis Chan og Preston Sprinkle for seg de dypeste spørsmålene mange har om evig skjebne. De har selv stilt de samme spørsmålene, og mener vi «ikke råd til å ta feil når det gjelder dette.» Dette er ikke en bok om hvem som sier hva. Dette er en bok om hva Gud sier. Dette er ikke en bok om upersonlige teologiske emner. Dette er en bok om mennesker Gud elsker. Dette er ikke en bok om argumenter, doktriner eller om å ha rett. Det er en bok om hvem Gud er – om Hans karakter.

Over og ut med helvete? vil hjelpe deg til å fordype deg i hva Bibelen sier om emnet. Og når du sammen med forfatterne gransker dette, vil du finne – ikke bare sannheten – men også frimodigheten til å leve den ut.

Francis Chan er pastor, kirkeplanter og en internasjonalt kjent taler. Han er blant annet forfatter av bestselgeren Crazy Love (Hermon forlag, 2008). Han er grunnlegger av Eternity Bible College og sitter i styret for Children’s Hunger Fund and World Impact.
Preston Sprinkle har en Ph.D. i Det nye testamente og underviser ved Eternity Bible College i Simi Valley i California i tillegg til forfattervirksomhet.

Fra anmeldelse i Vårt Land
Debatten om helvetes eksistens og eventuelle beskaffenhet har blusset opp i USA etter Rob Bells bok "Love wins". Mange har tatt opp hansken etter at megapastor Bell nærmest avskaffet helvete i tradisjonell betydning. Den kjente pastoren Francis Chan har sammen med den skarpskodde teologen Preston Sprinkle (som har sin doktorgrad på en avhandling om jødedommen i det første århundrer etter Jesus), skrevet en bok der de tradisjonelle forestillingene i mer konservative kristne kretser fastholdes og til dels spisses. Forfatterne mener vi bør slutte å bortforklare helvetet. Tvert imot bør det forkynnes til advarse for alle ugudelige (...) I forhold til dem blir Ole Hallesby berømte – og beryktede – omtale av helvete i sin radiotale i 1953 relativt forsiktig.

– Per Eriksen, Vårt Land 19/6/13
Tøft, men livsviktig budskap
"Boken til Francis Chan & Preston Sprinkle er en utfordrende, ransakende - og ikke minst viktig bok. Den har undertittelen: "Hva sier Gud om evigheten, og hva vi har gjort det til."
Saken er jo at mange i dag prøver å bortforklare Bibelens budskap om evig fortapelse for dem som ikke tar imot Jesus. I denne boken tar forfatterne et nødvendig oppgjør med dette, og de gjør det på en svært kjærlig, betryggende og bibeltro måte.

En slik bok kunne lett blitt spekulativ. Det er ikke denne. Boken bærer preg av dyp ydmykhet og respekt for den Hellige Gud og Hans Ord, og av inderlig nød for at mennesker må bli berget fra fortapelsen.

Således er den både ransakende og utfordrende. Når fortapelsens rystende mulighet er reell, og vi samtidig vet at folk kan bli berget fra den, kan vi ikke tie om verken fortapelsen eller frelsen."
Håkon C. Hartvedt, Trygg havn nr 3, 2013