• Å overvinne det onde
  • Å overvinne det onde

Å overvinne det onde

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788230216408
År:
2022
Innbinding:
Storpocket
Sider:
256
Språk:
Bokmål
Forfatter:
Daniel Kolenda

En praktisk tilnærming til åndelig krigføring!

Den egentlige kampen er den du ikke kan se.

Den overnaturlige sfæren er virkelig, og den har en direkte innvirkning på hverdagen vår. Ofte ligger det åndelige kamper bak hverdagsutfordringene vi møter. Selv om den åndelige verdenen er usynlig, er vi ikke uvitende om fiendens planer. Gjennom Guds Ord og Den Hellige Ånds kraft, er vi utrustet til mer enn seier i Kristus!

Med læremessig sunn og praktisk undervisning viser Daniel Kolenda oss hvordan den demoniske sfæren henger sammen med vanlige tanker om frelse, forløsning og et liv etter Guds rikes prinsipper. Han avmystifiserer åndelig krigføring for å kaste lys over det fienden gjør i livet ditt og hvordan du kan overvinne det onde. 

Kristuslikhet – å være som Jesus i tanke, ord og handling – er vår fremste form for åndelig krigføring. Noe av det mest ødeleggende en kristen kan gjøre mot Satans mørke rike, er å leve et rent liv preget av gode gjerninger, tilgivelse, ydmykhet og selvoppofrelse. Det er nemlig få ting djevelen frykter mer enn mennesker som preges av Åndens frukter. Resultatet av et slikt liv er selve målet med all åndelig krigføring – utbredelse av Guds rike på jorden.

«Daniel Kolenda gir i denne boken grundig undervisning om den åndskampen vi står i. På åtti og nitti tallet ble det forkynt om åndelig krigføring og demonisk aktivitet. I vår forsiktighet har temaet blitt nedtonet de siste årene. Like fullt finnes mørkets krefter - og åndskampen er reell. Men vi kan møte mørkets krefter med Åndens fulle rustning. Jesus vant en fullstendig seier på korset. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Det er de gode nyheter! Boken vil være til hjelp i åndskampen. Den er full av gode råd. God lesning!»
– Sten Sørensen

«Min venn Daniel Kolenda har en sterk evangelieforkynnelse. I Daniels tjeneste er det forkynnelsen av evangeliet som er hans brann. Han har overtatt etter en Guds kjempe, Reinhard Bonnke, og tatt arbeidet videre. Han multipliserer sin tjeneste gjennom mange nye unge forkynnere som drar ut og forkynner til flere nasjoner gjennom store kampanjer. En ung mann med stor kjærlighet for verdens folk. Det er de gode nyheter Daniel formidler, også i denne boken. Les og bli inspirert!»
– Rune Edvardsen
 
«Daniel Kolenda gir i denne boken grundig undervisning om den åndskampen vi står i. På åtti og nitti tallet ble det forkynt om åndelig krigføring og demonisk aktivitet. I vår forsiktighet har temaet blitt nedtonet de siste årene. Like fullt finnes mørkets krefter - og åndskampen er reell. Men vi kan møte mørkets krefter med Åndens fulle rustning. Jesus vant en fullstendig seier på korset. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Det er de gode nyheter! Boken vil være til hjelp i åndskampen. Den er full av gode råd. God lesning!»
– Sten Sørensen

«Min venn Daniel Kolenda har en sterk evangelieforkynnelse. I Daniels tjeneste er det forkynnelsen av evangeliet som er hans brann. Han har overtatt etter en Guds kjempe, Reinhard Bonnke, og tatt arbeidet videre. Han multipliserer sin tjeneste gjennom mange nye unge forkynnere som drar ut og forkynner til flere nasjoner gjennom store kampanjer. En ung mann med stor kjærlighet for verdens folk. Det er de gode nyheter Daniel formidler, også i denne boken. Les og bli inspirert!»
– Rune Edvardsen

«Jeg vil på det sterkeste oppfordre alle lesere til å omfavne denne bokens dype åpenbaring av den åndelige sfæren. Oppriktig og sann åpenbaring resulterer i at vi blir mer like Jesus [...] Erfaringene han deler i denne boken vil bli til velsignelse for svært mange. Den gir oss en dyp åpenbaring av den åndelige sfæren, som vil utruste leserne til å vokse i tro. [...] Etter å ha lest boken, er jeg overbevist om at innholdet vedrørende åndelig krigføring vil gi leserne større tro og autoritet i Jesus Kristus.»
– Carlos Annacondia, fra forordet