• Pakt Å leva på Guds måte nynorsk

Pakt Å leva på Guds måte nynorsk

Pris 279,00
Antall: stk
ISBN:
9788293385059
Forfatter:
Erling Thu

Bibelen lærer oss at Gud elskar oss med ein trufast kjærleik.

Også vi er kalla til å elska Gud og andre menneske på same måten. Det er dette pakt handlar om. Både paktene i Det gamle testamentet og den nye pakta i Jesus Kristus viser oss dette. Difor er pakt grunnleggjande både for familie, vennskap, forsamling og samfunnsengasjement. Å leva dette paktslivet vil overvinna egoismen, likesæla og einsemda rundt oss. Pakt fører til gode relasjonar, trygge fellesskap og varme samfunn.

Nynorsk utgave