• Palestina - Israels historiske og folkerettslige legitimitet

Palestina - Israels historiske og folkerettslige legitimitet

Pris 349,00
Antall: stk
ISBN:
9788230215531
År:
2020
Forfatter:
Ragnar Hatlem

«Hatlems bok hjelper oss til å tenke i litt lengre linjer enn det som ofte er vanlig, for nettopp å forstå Israels historiske og folkerettslige legitimitet.»
– Paul Odland, omtale i avisen Dagen 13. juli 2020

Denne boken gir deg bakgrunnen for at Israel i 1948 kunne erklære sin selvstendighet. Det var San Remo konferansen i 1920, som skapte det rettslige grunnlaget for et jødisk hjemland, samtidig som grunnlaget ble lagt for stater vi kjenner som Irak og Syria. Både historisk og folkerettslig tilhører landområdene som i århundrer har gått under navnet «Palestina», nå staten Israel og hele verdens jøder.

Det er skrevet flere bøker om Israel fra et bibelhistorisk og religiøst perspektiv, likeså har politisk fargede forfatterskap forsøkt å belyse konflikten mellom jøder og arabere i Midt-østen – med vekslende hell. Det er svært få som har vurdert konflikten utfra et rettslig perspektiv. Derfor er dette en annerledes bok, og det særdeles interessant at Ragnar Hatlem gir oss en overbevisende analyse utfra en juridisk tilnærming.  

Hatlems dyptgående undersøkelser presenteres ikke lettvint, men er likevel overraskende lettlest og forståelig selv for en leser uten juridisk embetseksamen.  Og dersom man er interessert i å sette seg inn i konflikten på et dypere faktisk og rettslig plan, er boka  gull verd.

«Palestina er territorialt et lite område, men det rager så høyt i verdens øyne at intet imperium kan måle seg med det.» 
– Herbert Samuel, 1915

«Politikk er ikke en arena for sentimentale avtaler; men et resultat  av konkurrerende krefter. Spørsmålet er hvorvidt dere kan mobilisere større krefter for etableringen av en jødisk stat enn vi kan mønstre for å forhindre det. Hvis dere ønsker at staten deres skal bli en realitet, må dere derimot komme og ta den.» 
– Azzam Pasha, generalsekretær i Den arabiske liga, september 1947

«Israel anklages for å ulovlig okkupere områder,  er blitt et mantra i Midtøsten debatten. Det stemmer ikke med historien, tvert imot har Israel rett til sitt hjemland med klar juridisk forankring i folkeretten. Ragnar Hatlem viser deg hvorfor. Boken anbefales på det varmeste!»
– Dag Øyvind Juliussen, Direktør ICEJ Norge

«Nyhetsformidlingen og den offentlige debatt om den moderne staten Israels rett til landet er i altfor stor grad preget av kunnskapsløshet og selektiv historieskrivning. Derfor er advokat Ragnar Hatlems bok særdeles viktig. Den trekker de lange linjene og legger et solid fundament, ikke minst når det gjelder folkeretten. Boken er et lite oppslagsverk for de som søker kunnskap, og er en kilde til historisk informasjon.»
– Leif S. Jacobsen, pastor og kristenleder