Åndens gaver for hverdagskristne

229,00 kr

Guds ønske er å utruste sin kirke med visdom, kraft og nådegaver – og la hele «Kristi kropp» få bære Åndens frukt, som blant annet er kjærlighet, glede og fred … Og alt dette gis oss ved Den Hellige Ånd!

Les mer

Hovedårsaken til at den kristne kirke i den vestlige verden ikke har den fremgang vi skulle ønske, må være mangel på åndskraft. Mennesket er et åndsvesen som påvirkes av to motpoler. Langt på vei bestemmer vi selv hvem vi vil la oss påvirke av. Ethvert menneske som er i stand til å forstå dette valget, må velge rett. For en kristen skulle ikke det være så vanskelig – vi må velge Den Hellige Ånd. Jeg tror at resultatet av et slikt valg blir et liv i Guds velsignelse, kraft og nåde.

Denne boken peker på våre muligheter i Gud og er ment til å inspirere og veilede deg – til å ta i bruk det Gud har bestemt for deg!

Utfordringen er ofte å ta imot og bruke det Herren vil gi oss.
Vi skal utvikles til Guds fulle potensiale – det som Han har planlagt.
Gud er mektig til å realisere sin plan med oss alle – og sette oss i tjeneste ved Den Hellige Ånd.

FRANK MARTIN MATRE er tilknyttet den norske pinsebevegelsen, hans virke har vært som pastor, misjonær og rektor. Han har vært med å etablere bibelskole og lokalradio. Matre har doktorgrad fra Fuller Theological Seminary.

Produktinformasjon

EAN

9788230210253

Forfatter

Frank M. Matre

Sider

231

År

2013