Bønn – framfor alt

299,00 kr

Hva er det egentlig som skjer når vi ber? Hvorfor er det så viktig å be? Kan vi lære det? Hva kan hindre våre bønner og hvorfor får vi ikke alltid det vi ber om? Nå i 4. opplag.

Les mer

Oddvar Søvik gir mer enn enkle svar på de dyptgripende spørsmål du og jeg har stilt oss selv – og Gud! Her finner du vitnesbyrd som inspirerer deg til bønn, og praktiske råd og veiledning. Gjennom denne boken ønsker forfatteren å inspirere den enkelte kristne og våre menigheter til en fornyelse i bønnelivet.

Boken inneholder en rekke eksempler på at det nytter å be. Den er praktisk i sitt sikte, men også de vanskelige spørsmålene omkring bønn besvares på en teologisk klar og samtidig sjelesørgerisk måte. Boken er en revidert og oppdatert utgave av bestselgeren med samme tittel, som har vært utsolgt og etterspurt siden midten av 90-tallet.

«Det er noe godt ved selve tonen i denne boken,» skriver Edin Løvås i sin anbefaling. «Vi kan nesten høre den omsorgsfulle og kjærlighetsfulle forfatterens stemme gjennom teksten. Han skriver for den vanlige bederen. Han gir kloke råd som fungerer i vanlig hverdagsliv.»

Boken er godkjent av K-Stud, Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt: tlf. 23 08 14 70, e-post post@k-stud.no.

 

Hva andre mener

Bønnebøker, og bøker om bønn, er blant kristenlitteraturens mest klassiske verker, like fra Salmenes bok i Det gamle testamentet til Ole Hallesbys "Fra bønnens verden". Kanskje ikke så rart når bønnen er kalt for kristenlivets åndedrett.Bønnen er noe av det tryggeste og fineste for et kristent menneske, men også noe av det vanskeligste. Mange synes at de ber for lite, eller at de rett og slett ikke får det til rent følelsesmessig. For noen blir bønnenederlagene og de vanskelige spørsmålene mer påtrengende enn de gode erfaringene i bønnelivet. Derfor er det fint at Oddvar Søvik i sin bok nettopp legger vekt på bønnens evangelium. Bønn er først og fremst en gave fra Gud, et hvilested. I neste omgang blir den også en ny oppgave. Noen vil kjenne igjen tittelen på Søviks bok. For drøyt ti år siden kom boka ut for første gang, men lenge har den vært utsolgt fra forlaget. Nå er det en ny og revidert utgave som kommer på markedet. Blant annet har Søvik lagt inn et lengre kapittel om Fader Vår. Det er fint at denne boka igjen er å få kjøp. For Oddvar Søvik har en god evne til å kombinere teologi og praksis. Her gir han både en omfattende innføring i hva Bibelen sier om bønn, og krydrer det med utallige hverdagsopplevelser som illustrerer poengene. Det hverdagslige er nettopp en styrke. De fleste fortellingene er det lett å identifisere seg med, og de gir tro på at bønn faktisk kan bety en forandring. Ved siden av det hverdagslige har også Søvik en rekke eksempler på forunderlige bønnesvar, noen selvopplevde og andre kildebelagte. Det gir det som skrives troverdighet. Som en Twistpose. Det er en ganske omfattende bok som tar for seg mange ulike sider ved bønnen. For leseren kan det derfor bli mye å gape over i en omgang. Kanskje bør den brukes som en Twistpose. Man kan velge noen biter om gangen, og finne ut hvordan det smaker. Så er det ikke sikkert alt blir ens egne favoritter. Som en oppfordring til å satse på bønnelivet fungerer boka godt. Den er en oppmuntring til fortsatt bønn, og et vitnesbyrd som gir grobunn til forventninger."

Per Eriksen

Vårt Land, 21.mai 2007.

"Bibelen taler mye om bønn. Det visste vi kanskje fra før. Men like fullt vil de fleste av oss bli overrasket over hvor mye den sier om dette emnet - ved å lese denne boken.Her får vi sunn, nøktern og oppbyggelig veiledning fra og om bønnens verden. Boken svarer blant annet på hva det vil si å be, hvorfor og hvordan vi skal be, hva som kan hindre oss i å be og hvorfor vi ikke alltid får det vi ber om. Det er forsåvidt ikke noe poeng at boken skulle handle om mer enn bønn. For Bibelens tale om bønn er viktig nok i seg selv og såre nødvendig å bli minnet på.  Jesus begynte sin arbeidsdag med bønn, og bønn var en del av hans måte å arbeide på. Her er mye å prøve seg på og integrere i eget liv. Men boken handler likevel om mer enn bønn. Det følger alltid god oppbyggelse – i vid forstand, med den forkynnelsen som utlegger Guds ord. Slik også med denne boken. Derfor er her så mye å hente - både for den som ønsker å lære mer om bønn, og for den som ønsker å leve rett og godt med mennesker og sin Gud.Dette er ingen bok å lese tvers igjennom - sånn i en fart. Det er mer en bok til sakte ettertanke og til å be seg gjennom." 

Kåre Ekroll

Utsyn Nr 8, 2007 

Produktinformasjon

EAN

9788247603857

Forfatter

Oddvar Søvik

Sider

346

År

2011