Brevet om Kristi Himmelfart

299,00 kr

Brevet om Kristi Himmelfart er skrevet med ønske og bønn om at leserne skal få en dypere innsikt i dette spesielle brevet. Hver andakt tar bare 4–5 minutter å lese gjennom.

Les mer

I den oldkirkelige tradisjon omtales fire nivåer på innlevelse i bibelordet og vårt forhold til Gud. Det er lesningen, bønnen, meditasjonen og kontemplasjonen. Den siste formen representerer en dypere mystisk enhet mellom den enkelte og Gud. Siktemålet med denne boken er mer beskjedent. Det er å fremme lesningen og forståelsen av Hebreerbrevet, slik Paulus oppfordrer Timoteus: «Ta vare på opplesningen av Skriften!» (1 Tim 4,13)

Hvis man leser litt sakte, kan andaktene betegnes som bibelmeditasjoner. Da vil du som leser leve deg inn i teksten og budskapet! En bibelmeditasjon fungerer slik at leseren bruker sine ulike sanser og smaker på innholdet. En gang. Flere ganger. I ettertanke og bønn. Takkebønnen etter hver andakt kan være utgangspunkt for meditasjon og samtale med Gud.

Hva andre mener

Boka kalles 100 andakter fra Hebreerbrevet, og det går fint an å bruke den som andaktsbok i hundre dager. Da vil i så fall leseren få med seg en solid dose fremragende bibeltolkning og en dyp forståelse av og utmerket oversikt over innholdet i Hebreerbrevet. Jeg har sjelden lest en så klar og oversiktlig bibelkommentar, som jeg helst vil kalle boka. Den tar for seg hele Hebreerbrevets tekst.

Bård Hauge

anmeldelse i Avisen Dagen 7. mars. 2022

Nå har Bjørn Øyvind Fjeld gitt bibellesere og norsk bibellitteratur en enestående meditasjonsbok som også gir perspektiv og dybde!

Ole Chr. Kvarme

tidligere biskop

Produktinformasjon

EAN

9788230216194

Forfatter

Bjørn Øyvind Fjeld

Format

Storpocket

Sider

240

År

2021