Endetiden – en enkel oversikt

249,00 kr

Det er helt sikkert at Jesus kommer igjen! Vi vet AT Han kommer, vi vet HVORDAN Han kommer, men ikke NÅR Han kommer! Men Bibelen har mye å si oss om endetiden og tegnene som varsler Hans komme. Det er det denne boken handler om.

Les mer

Framstillingen bygger på den overbevisning at: «Guds profeterte Ord går klart, konkret og bokstavelig i oppfyllelse på historiens arena.»

Alle de vanskelige tema drøftes og begrunnes:

  • Frelse eller fortapelse?
  • Hvem er Antikrist?
  • Er tusenårsriket å forstå bokstavelig?
  • Når kommer bortrykkelsen?
  • Hva menes med Dyrets merke? osv.

Dette gjøres med ydmyk respekt for og med en grunnleggende tillit til at Bibelen er Guds ufeilbarlige Ord. Jesu sa: «Jeg har sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer»

«Boken er et kall til å løfte frem Bibelens Ord om Jesu gjenkomst i forkynnelse og undervisning – for: ‘Han kommer snart.’ Og den er en formaning til hver og en av oss om å være rede og årvåkne – for: Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.»
– Birger Helland, forkynner og tidl. regionleder NLM region SØR VEST

«Endetiden – en enkel oversikt er ein fulltreffar for den som lengtar etter meir lys over Bibelens tale om endetida og Jesu gjenkomst. Forfattaren skriv på ein slik måte at eg trur også mange med eit anna syn vil oppleva det opplysande og godt å lesa. Temaet blir ikkje lausrive frå andre bibelske hovudtema som forsoning og misjonsteneste. Ikkje så ofte vi opplever at ein norsk luthersk teolog arbeider så grundig med dette temaet – og gir ut bok! En ‘enkel oversikt’ – ja! Men det meste er likevel med.»
– Gunnstein Nes, lærar på Bildøy Bibelskole og formann i Ordet og Israel

«Vi lever i en tid der vi hører lite forkynnelse om skapelsen og endetiden. Mantraet er å fokusere på Jesus. Men Jesus ber oss tro på Moses og profetene. Jesus begrunner Jerusalems ødeleggelse i år 70 e.kr. med at folket ikke kjente sin besøkelsestid. Han holder oss ansvarlig for å kjenne profetiene også i dag. Andreas Årikstad har jobbet mye med begynnelsen og det er den beste forutsetning for å skrive godt om slutten, slik han i denne boken har gjort. «Fra begynnelsen forteller jeg slutten, på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.»(Jes 46,10a)»
– Jogeir Lianes, formann i SKAPER

«Det går tiår mellom hver gang vi har en norsk forfatter som så velfundert, lettlest og kjernesunt forteller – og forklarer – Bibelens endetidstegn og Guds Ords ufravikelige sannheter om Jesus gjenkomst og de siste tider. Arven etter teologen og forfatteren Thoralf Gilbrant, som skrev mer enn ti bøker om temaet, er lysende klar – og språket moderne og lettforståelig! Anbefales!»
– Svein E. Andersen, forfatter

Produktinformasjon

EAN

9788230214114

Forfatter

Andreas Årikstad

Format

Pocket

År

2017