Er Bibelen Guds Ord?

249,00 kr

Mye i samtiden vil rokke ved Bibelens autoritet. Denne boken er et kampskrift for troen på at Bibelen er Guds inspirerte Ord; troen på at Bibelen ikke bare inneholder, men er Guds Ord til oss.

Les mer

Mye i samtiden vil rokke ved Bibelens autoritet. Når all sannhet blir subjektiv, vekker troen på at det finnes én sannhet – og at denne sannheten finnes i Bibelen – motstand. Derfor står det i dag, mer enn noen gang, en kamp rundt det å være tro mot Skriften. Denne boken er et kampskrift for troen på at Bibelen er Guds inspirerte Ord; troen på at Bibelen ikke bare inneholder, men er Guds Ord til oss.

I kamptider i kirkehistorien ble bekjennelsene til. Da det var kamp om Kristus – og treenigheten – fikk vi den apostoliske trosbekjennelsen. På samme måte ble de lutherske bekjennelsesskrifter til. Det er derfor naturlig å forvente at kampen rundt Skriftens autoritet vil føre til at det blir formulert sterke troserklæringer om Bibelen.

Den norske evangeliske allianse besluttet 9. januar 1974 å samle seg om en basis, et trosgrunnlag, for sitt arbeid. Den første setningen taler om Bibelen som guddommelig inspirert og ufeilbarlig. Det er et eget avsnitt om dette i denne studieboken.

Igjen er det tid for at vi som kristne står sammen for å løfte fram Bibelens autoritet, og at vi bevisstgjøres og lever i samsvar med det.

Hva andre mener

Denne boken er minst like aktuell i dag som da den først ble utgitt, og anbefales på det varmeste til studiegrupper, spesielt for studenter og skoleungdom. Endelig kommer det en ny utgave av dr. Ingulf Diesens bok «Er Bibelen Guds Ord?» Ingulf var min læremester i dette å tro på Guds Ord som Guds sanne ord. Han løftet ofte Bibelen og sa: «Du må aldri si: ‘Denne boken inneholder Guds Ord’, men alltid si ‘Bibelen er Guds Ord.’» Nettopp fordi Bibelen er det ufeilbarlige gudsordet som er gitt oss av vår himmelske Far. Jeg gleder meg nå bare til å holde denne boken på ny i mine hender og få forfrisket troen på Guds sanne Ord. Del den med så mange som mulig. Vår tid trenger menn og kvinner som tror på Gud og Hans Ord.

HÅKON FAGERVIK

leder av Nordic Mission og Nordisk bønnesenter

Produktinformasjon

EAN

9788230216439

Forfatter

Ingulf Diesen

Format

Pocket

Sider

128

År

2022