Fargebenådet

349,00 kr

«Derwin Gray trekker de teologiske linjene fra Abraham til vår tid og henter fram utallige bibeltekster som understreker at alle folkeslag er vevd sammen i Guds evige frelsesplan.»  – Bjørn Bjørnø

Les mer

Smak på det: Fargebenådet! Ikke fargeblind, men fargebenådet. Denne boken argumenterer overbevisende for at det ikke er særlig kristelig å kalle seg fargeblind i møte med folk som har en annen hudfarge eller etnisk tilhørighet enn deg. I stedet er det en Gud-villet velsignelse at det kristne fellesskapet består av disse ulikhetene. Gud har i sin nåde gitt menigheten stort etnisk mangfold som en åndelig utrustning for å delta i Guds misjon.

Bibelen maler et bilde av enhet som allerede er oppnådd i Jesu verk på korset. Måten vi kan bygge bro over det som splitter mennesker på, er ved å gripe visjonen om et nytt fellesskap – et fleretnisk fellesskap – dannet rundt Jesus, i gjensidig kjærlighet.

«Dypest sett handler boka om hvordan vi skal leve sammen som kristne i denne verden.»
– Bjørn Wang, høyskolelektor, Høyskolen for Ledelse og Teologi

«Derwin Gray skriver at Bibelen vitner fra 1. Mosebok til Johannes’ åpenbaring om at den levende Gud alltid har ønsket å gi Abraham en familie fra alle nasjoner, stammer og språk. På en overbevisende og grundig måte gir han en teologisk begrunnelse for at det kristne fellesskapet helt naturlig skal være multietnisk. «Ved korset, og gjennom oppstandelsen er både jøder, svarte, hvite, asiater, latino og urfolk frelst ved nåde, plassert i Abrahams familie slik at vi kan elske hverandre. Kjærlighet er tilbedelsens farge, og menneskehetens etniske ulikheter reflekterer den treenige Guds bilde og likhet» skriver Gray. Dette er en viktig bok også for oss i et stadig mer multietnisk Norge. Den utfordrer oss og gir oss et teologisk fundament til å forstå hva Gud ønsker med sin kirke. Anbefales!»
– Espen Schiager Topland, Advisor Migration | NMS

«For å kunne bygge sunne og levende multietniske fellesskap må vi forstå det bibelske grunnlaget for disse. Gray hjelper oss med å se de store linjene fra Abraham til Åpenbaringen. Jeg anbefaler å lese boken med en åpen bibel foran deg!»
– Shalome Croos Aasen, styremedlem i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), tidligere styreleder i Ung baptist

«Norge har gjennom noen tiår blitt mer og mer flerkulturelt, uten at norske menigheter i særlig grad bærer preg av det. Dette er en viktig bok fordi den viser oss hvordan Gud gjennom historien har kalt oss til nasjonene, til å være familie. Det er viktig at vi i Norge ser denne muligheten som det nye Norge gir oss. Det er ikke bare en mulighet, men også ett kall. Derwin Gray lever ut dette og gir oss gjennom boken en anledning til å se dette. Les boken, bli inspirert. Min bønn er at Gud skal bruke denne boken til å vise oss muligheter, både for etablerte menigheter og ikke minst for nye menigheter som plantes i Norge i årene fremover.»
– Jarleif Gaustad, leder Sendt Norge og leder for fellesskapsutvikling i Norsk Luthersk Misjonssamband

«Fargebenådet tar opp et sentralt bibelsk tema som ikke alltid gis fokuset det fortjener. Gud er folkeslagenes Gud. Den første kirken ble startet i et multietnisk samfunn og samlet mennesker fra ulike folkeslag og kulturer. Vårt samfunn er de senere årene også blitt multietnisk. Derwin Gray oppmuntrer til å være en kirke hvor mennesker av alle folkeslag kommer sammen og viser hvordan det kan se ut i praksis.»
– Per Eivind Kvammen, pastor Sentrumkirken, Sandnes

«Kjernen i vår kristne tro handler om forsoning. Dr. Derwin L. Gray er grunnlegger og ledende pastor i Transformation Church. Jeg møtte han i sammenheng med Exponential i USA. Han har i mange år demonstrert konsekvensene av radikal forsoning ut fra sin lokale menighet. Nå er han gitt en global stemme. Skal evangeliet bli sett, trodd og tatt imot i denne verden, må det bli synlig gjennom ett folk som lever i forsoning, radikal forsoning. Slik levde i den første kristne kirke. De ble gitt forsoningens tjeneste, brakte helbredelse til «de utstøtte» og ble en troverdig kirke. La deg utfordre og engasjere av bokens innhold. Vær åpen for at dine perspektiver utvides. Spør deg selv: Hvordan kan jeg være et instrument til forsoning i mitt nabolag og gjennom den kirken jeg selv er en del av?»
– Øivind Augland, grunnlegger og leder av M4 Europe og Exponential Europe, pastor Hånes Frikirke

«Derwin Gray gir oss nøkkelsannheter forankret i solid bibelteologi. Med eksempler fra USA og hans eget liv, gir Derwin innsikt og et veikart for hvordan forsoning med Gud betyr forsoning mellom Guds barn. Det er ikke rom for overlegenhet eller forakt når vi forvandles og begynner å se oss selv som likeverdige i Guds øyne og handler i Guds kraft deretter. Les boken, bli med på en reise gjennom Bibelen med Derwin og la ditt perspektiv utfordres!»
– Janet Diss Seierstad, flerkulturell konsulent, Norsk Luthersk Misjonssamband

«Derwin Gray gir oss en viktig påminnelse om radikaliteten i Jesus død og oppstandelse. Vi er brødre og søstre, Guds folk, som lever i forsoningens tjeneste. Min drøm og bønn er at vi som kirkeledere i Norge skal forstå dybden og alvoret i evangeliets budskap og sammen søke Den Hellige Ånd om ledelse i hvordan vi kan nå ut og bygge multietniske familier i vår tid. Multietniske familier, som elsker hverandre som søsken, er fellesskap som vitner sterkt om hvem Gud er og hva Han gjør i våre liv. Det er fellesskap som det norske samfunnet og verden så sårt trenger!»
– Bente Sandtorp, pastor Home Church

Hva andre mener

Her har Derwin Gray skrevet en viktig bok som jeg håper får mange lesere i det norske markedet. Dypest sett handler boka om hvordan vi skal leve sammen som kristne i denne verden. Han viser hvordan evangeliet om Guds rike er selve nøkkelen til å helbrede sår og splittelser skapt gjennom systematisk forskjellsbehandling i mange generasjoner. Selv om den tidligere NFL-proffen henter sine utfordrende eksempler fra den amerikanske hverdagen, er de lett oversettbare til den norske virkeligheten. Boka anbefales på det varmeste.

Bjørn Wang

høyskolelektor, Høyskolen for Ledelse og Teologi

«Derwin Grays bok Fargebenådet er et viktig bidrag til forståelsen hva det vil si å være en multietnisk kirke. Han minner oss på at vi alle hører til Guds fargerike fellesskap, lokalt og globalt. Et av uttrykkene han bruker i denne sammenhengen er color blind og color-blessed, (på norsk fargeblind og fargebenådet). Derwin Gray trekker de teologiske linjene fra Abraham til vår tid og henter fram utallige bibeltekster som understreker at alle folkeslag er vevd sammen i Guds evige frelsesplan.» 

Bjørn Bjørnø

generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn

Produktinformasjon

EAN

9788230216880

Forfatter

Derwin L Gray

Format

Pocket

Sider

240

År

2023