Tilbud!

Inspirasjonsbibelen

Opprinnelig pris var: 799,00 kr.Nåværende pris er: 599,00 kr.

Bibelen er Guds eget Ord og er et mektig redskap Gud bruker for å tale til oss. Inspirasjonsbibelen gir deg rom til refleksjon og til kreative notater i de brede, linjerte spaltene. Gjem spor av din tro gjennom hele Bibelen!

Les mer
Stk Pris Totalt
5 499,00 kr 2495,00 kr

Akkurat slik Gud inspirerte Bibelens forfattere til å skrive ned Hans Ord, inspirerer Han oss ikke bare til å høre og lese, men til å gi gjensvar. Guds Ord inspirerer oss til handling, til å lovsynge Gud og gi Ham ære, til overgivelse og takk – og så uendelig mye mer! Guds Ord inspirerer oss også til å skru ned tempoet, finne sinnsro og tenke over hva vi har lest eller hørt.

Du finner mer enn fire hundre sort-hvite strektegninger spredt gjennom hele Bibelen. De vakre Ordets illustrasjoner kan fargelegges eller nytes akkurat som de er.

Du blir inspirert av Bibelens Ord. Inspirasjonsbibelen styrker din tro gjennom visuelle uttrykk og personlige notater!

Bibelteksten er hentet fra Bibelen – Guds Ord (2017).

Format
Høyde 20,7 cm.
Bredde 16,2 cm.

I Norge har vi flere bibeloversettelser. Det er vi glade for. De ulike oversettelsene kan, gjennom sine ulike måter å oversette grunnspråkene på, skape en større bredde i forståelsen av den rikdommen som er gitt oss i Guds Ord. Men i de ulike bibeloversettelsene ligger det også en utfordring for den jevne bibelleser. Det er et faktum at bibeloversettere har ulike syn på Bibelens inspirasjon, troverdighet, historisitet, autoritet og relevans. Dette vil i sin tur sette sitt preg på den oversatte teksten. Når man skal ta stilling til de ulike bibeloversettelsene, er det viktig å forstå dette. Man må altså være klar over at de ulike bibeloversettelsene representerer ulike ståsted i forhold til bibeltroskap.

Bibelen – Guds Ord har som grunnleggende forutsetning at Bibelen er guddommelig inspirert, at den ikke inneholder feil og at den er den øverste autoritet for kristen lære og liv. Alle som har arbeidet med oversettelsen tror av hjertet at BIBELEN virkelig ER Guds eget, ufeilbarlige Ord! Oversettelsen har tatt utgangspunkt i et ønske om å videreføre norsk bibeloversettertradisjon, og er oversatt fra de samme originale grunntekstene Luther-oversettelsene har brukt inntil i dag.

Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet.

2. Timoteusbrev 3,16 (BGO R17)

Bibelen – Guds Ord er også er den eneste norske bibeloversettelsen som konsekvent bruker stor forbokstav når det er tale om Gud og Hans Ord.

Produktinformasjon

EAN

9788278391136

Format

Kunstskinn

Sider

1345

År

2017