Profetisk verdenshistorie – Holstad

199,00 kr

I denne boken ser vi nærmere på de mange spennende profetiene i Daniels bok.

«Dette er ei imponerande bok og framstilling både ut frå omfang og innhald. Her er mykje kunnskap, mykje til lærdom, mykje til ettertanke og mykje for truslivet …»
– Johannes Kleppa, Dagen

Les mer

Bibelens mange profetier er verdenshistorie før den hendte! Ikke mange er klar over at store deler av verdens historie faktisk er forutsagt i Bibelen. Flere av disse profetiene om kommende verdensriker har allerede gått i oppfyllelse og er historie i dag. Mange av disse rikene har vi lært om på skolen, men det var knapt noen som fortalte oss at Gud i sitt Ord har forutsagt disse verdensrikenes framvekst og fall. Leiv O. Holstad (1951–2020) tar deg med på en fascinerende oppdagelsesreise i både fortid og framtid – og skisserer mulige scenarier for videre oppfyllelse av profetiene i kombinasjon med et vell av historiske fakta. Boken kan dermed også benyttes som et oppslagsverk.

La ikke det profetiske ordet skremme deg! Det gir oss håp og tro på at Gud har vår framtid i sin hånd – vi trenger ikke frykte!

 

Hva andre mener

«Dette er ei imponerande bok og framstilling både ut frå omfang og innhald. Her er mykje kunnskap, mykje til lærdom, mykje til ettertanke og mykje for truslivet ... I ein gjennomgang av Daniels bok med fokus på endetidsteikn og verdshistorie må ein rekna med at det er ein del som lesaren ser annleis på enn forfattaren ... Haldninga forfattaren viser til stoffet og måten boka er skriven på, gjer at både det ein er samd i og det ein er usamd i, vert til lærdom og ettertanke. Framstillinga er i det heile seriøs og truverdig, og i det store og heile er det ei rett og sunn utlegging av Daniels bok og av det bibelske stoffet som korresponderer med denne boka, ikkje minst Johannes openberring ... Forfattaren, Leiv O. Holstad, døydde for kort tid sidan. Ved denne boka har han gjeve oss eit testamente som vi gjer vel i å ta imot ...»

Johannes Kleppa

omtale i avisen Dagen, 13. juli 2020

«Gjennom flere tiårs studier av Bibelens profetiske ord (siden midten av 70-tallet), har Leiv Holstad opparbeidet seg en stor innsikt i dette temaet. Selv om boken er skrevet på en lettfattelig måte, der de historiske hendelsene av og til også blir dramatisert, går den likevel i dybden og framstår svært innholdsrik. Boken vil dermed også kunne brukes som et oppslagsverk om tematikken. Holstad dokumenterer hvordan forskjellige begivenheter i verdenshistorien er forutsagt i Bibelen, og siden disse profetiene også berører vår tid, og det som skal skje i framtiden, blir boken svært relevant for mennesker som lever i dag.»

Arild Sæther

illustratør og forkynner

«Leiv Holstad har levert en velskrevet og veldokumentert fremstilling av Daniels bok i Bibelen. Den klart mest eskatologiske av bøkene i Det gamle testamentet er blitt oversiktlig og lettfattelig presentert der en får med seg kronologien i hendelsesforløpet som kan være vanskelig å forstå uten inngående historisk kunnskap. Boka er en stor gave til bibellesere av alle aldre og anbefales på det varmeste.»

Alv Magnus

tidligere leder av Ungdom i oppdrag, Norge og forkynner

I ditt lys ser vi lys, så står skrevet. Dette er min opplevelse når jeg leser denne boken. Vi ser alle stykkevis, men jeg fikk noen aha-opplevelser der brikker i bildet av Guds fullkomne rike falt på plass. Jeg vil gjøre boken kjent og dermed hjelpe flere til å se inn i et spennende profetisk landskap.

Terje Berg

pastor i Pinsebevegelsen og forfatter

Jag vill på det varmaste rekommendera Leiv. O. Holstads nya och spännande kommentar till Daniels bok! Leiv har blivit en nära och kär vän som jag har det allra högsta förtroendet för och han är en högt aktad kristen ledare i Norge. Boken innehåller förnämliga historieskrivningar kring livs-situationen för Daniel och sakförhållandena i Babels värld på hans tid. Dessutom kommenterar Leiv de olika profetiorna i Daniels bok på ett kunnigt och fascinerande sätt.

Hans Weichbrodt

svensk prest og forfatter

Produktinformasjon

EAN

9788230215289

Forfatter

Leiv Holstad (1951–2020)

Format

Storpocket

Sider

583

År

2019