Rom i mitt hus – en vandring i min sjels hus og hage

299,00 kr

Fra barndommens første skritt, gjennom ungdomsforelskelse, forkynnerkall og utdannelse, til høytstående lederverv i Kristen-Norge gir Bjørn Øyvind Fjeld oss en personlig og nær skildring av livet.

Les mer

Mens han deler fra ulike hendelser i livet dukker det naturlig opp visdomsord basert på Guds Ord og erfaringer fra levd liv, til både oppbyggelse og ettertanke. Bjørn Øyvind er ærlig både med egne svakheter og tilkortkommenhet, men samtidig sterk i sin tro og etterlevelse av det han anser som Ordets faste grunnvoller. Generøst berømmer han sine forgjengere og forbilder gjennom livet, og igjen og igjen påpeker han at Skriften er eneste rettesnor for liv og lære

«Bjørn Øyvind Fjeld framstår som en sympatisk person. Han har vært med på mye og det er interessant å høre hans fortellerstemme. Hans refleksjoner er veloverveide og hans «prekener» er gode. Det sies mye klokt gjennom boken. Derfor vil det utvilsomt være mange som vil ha stort utbytte av lesningen, ikke minst de som har en tilknytning til Misjonsforbundet.

Det er mye jordnær kristendom i Fjelds betraktninger, og det er kanskje nettopp dette som preger hans person som leder og forkynner. Det er solid. Det er gjennomtenkt. Det er trygt.»
– Per Eriksen, Vårt Land, 26.06.2020

Produktinformasjon

EAN

9788230215470

Forfatter

Bjørn Øyvind Fjeld

Format

Storpocket

År

9788230215470