• Seksdagerskrigen

Seksdagerskrigen

Pris 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788247603451
År:
2008
Sider:
492
Forfatter:
Michael B. Oren
I Israel og Vesten kalles den Seksdagerskrigen. I den arabiske verden går den under navnet Junikrigen, eller rett og slett ‘nederlaget’. Aldri har en så kort, uforutsett og i det store og hele uønsket konflikt i den grad påvirket verden.
Yom-Kippur-krigen, krigen i Libanon, Camp Davidavtalene, striden om Jerusalem og de jødiske bosettingene på Vestbredden, intifadaen og den økende palestinske volden – alt dette er helt eller delvis et resultat av disse seks dagenes intense arabisk-israelske kamper sommeren 1967. Denne boken er den hittil mest omfattende avhandling som er skrevet om denne dramatiske og sentrale begivenhet – den første beretning som ser krigen både som en militær kamp og som en svært kritisk episode i den globale kalde krigen. 

Michael Oren setter fokus på alle de involverte landene – araberne, israelerne, russerne og amerikanerne – i beretningen om hvordan krigen brøt ut og den sjokkerende måten den utviklet seg på. Oren bygger på flere titalls topphemmelige dokumenter, sjeldne papirer på russisk og arabisk og personlige intervjuer, og han gjenskaper den regionale og internasjonale konteksten, som i slutten av 60-årene praktisk talt var nødt til å føre til en arabisk-israelsk storbrann. 

Oren analyserer de hjemlige kriser i de krigførende nasjonene og de helt usedvanlige personlighetene – Moshe Dayan og Gamal Abdul Nasser, Hafez al-Assad og Yitzhak Rabin, Lyndon B. Johnson og Alexei Kosygin – som spilte hovedrollene i denne internasjonale konflikten. 

«Seksdagerskrigen hadde – og har fortsatt – stor innvirkning på Israel, landets naboer og de nåværende begivenheter i Midtøsten. Michael B. Oren har presentert et detaljert bilde, sett ut fra ulike perspektiver, av hendelsene og dynamikken i denne perioden. Dette er et betydelig skritt mot en bedre forståelse av vår nasjonale og regionale historie. Forhåpentligvis kan en slik innsikt hjelpe oss i å oppnå fred i Midtøsten.»
– Ehud Barak, tidligere statsminister i Israel og stabssjef for Det israelske forsvaret (IDF) 

MICHAEL B. OREN er forfatter av The Origins of the Second Arab-Israeli War og har inngående studert Midtøstens historie og diplomatiske forhold. Han har en doktorgrad i Midtøsten-studier fra Princeton University og arbeidet som leder for Israels Department of Inter-Religious Affairs under tidligere statsminister Yitzhak Rabins regjeringstid og senere som rådgiver for den israelske delegasjonen i FN. Han er Senior Fellow ved Shalem Center i Jerusalem.