• T.B. Barratt - forfulgt og etterfulgt. INNB.

T.B. Barratt - forfulgt og etterfulgt. INNB.

Pris 149,00 299,00
Antall: stk
ISBN:
9788230204221
År:
2007
Sider:
248
Forfatter:
Vebjørn K. Selbekk
Hundre år er gått siden den begavede metodistpastoren Thomas Ball Barratt opplevde å bli døpt i Den Hellige Ånd og tale i tunger i New York. Hans møtevirksomhet ved hjemkomsten til Kristiania kom til å danne opptakten til det som skulle bli kjent som pinsevekkelsen i Norge og Europa.
Hovedstadspressen skrek opp om det religiøse vanvidd og de hysteriske foreteelsene som de mente preget disse møtene, og hevdet at vekkelsen kunne føre til sinnsykdom. Barratt selv ble hånet, latterliggjort og fullstendig støtt ut av det gode selskap, men var like fullt overbevist om at dåpen i Den Hellige Ånd var noe alle kristne burde få del i. Hundre år senere har dette synet vunnet innpass i de fleste kristne sammenhenger. 

"Denne biografien tegner et levende og nærgående bilde av overklassegutten fra England, som ble grunnleggeren av pinsebevegelsen i Norge og Europa. T.B. Barratt - forfulgt og etterfulgt tar oss med på ferden fra tilværelsen som ungdomspredikant på Vestlandet via de tumultartede første møtene i Kristiania til posisjonen som pinsevekkelsens ubestridte lederskikkelse. Boken er obligatorisk for alle som er interessert i vekkelseshistorie, eller som ønsker å forstå Norges største frikirkelige bevegelse bedre. For oss som personlig skulle møte denne mannen, er det nærmest overraskende at Selbekk har gitt en så gjenkjennelig karakteristikk av T.B. Barratt. På det varmeste vil jeg anbefale boken til kristne i alminnelighet, og til unge kristne i særdeleshet."
– Emanuel Minos 

“I Selbekks biografi får vi fylgja livsløpet på ein nær og spennande måte - i motstand, etterfylging og strid. Vebjørn Selbekks velskrivne og innhaldsrike Barratt-biografi er ei fin gåve til pinsevennenes 100-årsjubileum. Boka bør vera sjølvskriven lesnad for pinsevenner, men også alle andre som er interessert i norsk kristenliv, vil ha glede og utbytte av boka. Vi får her eit stykke norsk - og delvis internasjonal - kyrkjehistorie som vi elles sjeldan eller aldri får.”
– Johannes Kleppa, Dagen 

“En velskrevet, velkomponert og interessant bok om mannen som - muligens - var den mest undervurderte kirkelederen i Norge i det forrige århundret ... Det er ingen tvil om at T.B. Barratt er et navn som vil bli stående som et av de store i norsk kirkehistorie så lenge det finnes et slikt fag. Vebjørn Selbekks bok vil kunne bidra til å gjøre mannen, verket og budskapet kjent for nye generasjoner.”
– Nils-Petter Enstad, Magazinet & Ennå er det håp
For oss som personlig skulle møte denne mannen, er det nærmest overraskende at Selbekk har gitt en så gjenkjennelig karakteristikk av T.B. Barratt. På det varmeste vil jeg anbefale boken til kristne i alminnelighet, og til unge kristne i særdeleshet.- Emanuel Minos “I Selbekks biografi får vi fylgja livsløpet på ein nær og spennande måte - i motstand, etterfylging og strid. Vebjørn Selbekks velskrivne og innhaldsrike Barratt-biografi er ei fin gåve til pinsevennenes 100-årsjubileum. Boka bør vera sjølvskriven lesnad for pinsevenner, men også alle andre som er interessert i norsk kristenliv, vil ha glede og utbytte av boka. Vi får her eit stykke norsk - og delvis internasjonal - kyrkjehistorie som vi elles sjeldan eller aldri får.”- Johannes Kleppa, Dagen “En velskrevet, velkomponert og interessant bok om mannen som - muligens - var den mest undervurderte kirkelederen i Norge i det forrige århundret ... Det er ingen tvil om at T.B. Barratt er et navn som vil bli stående som et av de store i norsk kirkehistorie så lenge det finnes et slikt fag. Vebjørn Selbekks bok vil kunne bidra til å gjøre mannen, verket og budskapet kjent for nye generasjoner.”- Nils-Petter Enstad, Magazinet