• Tusen hjem – smågrupper i menigheten

Tusen hjem – smågrupper i menigheten

Pris 249,00
Antall: stk
Stk Pris Totalt  
5 179,00 895,00 Kjøp

Boken er K-stud godkjent for studiestøtte

ISBN:
9788230211120
År:
2013
Sider:
153
Forfatter:
Øystein Gjerme
Drømmer du om å være med i en fungerende smågruppe? Ønsker du at menigheten skal ha større bevissthet rundt smågruppearbeidet og legge til rette for at dette inkluderer stadig nye mennesker?
I denne boken deler Øystein Gjerme og et team fra Salt Bergenskirken sine erfaringer fra 9 år med aktivt smågruppearbeid og gudstjenesteliv. Gjennom bibelundervisning, historiske fakta, personlige opplevelser og praktiske tips og råd, beskrives smågruppens muligheter og utfordringer.

Enten du har vært trofast i en etablert menighet eller du er med og starter noe nytt, håper vi at dette treffer deg hjemme. For vi tror at her er gjenkjennelse for alle som er aktiv i kristent arbeid, og vi håper du henter ut akkurat det du har bruk for i din lokale menighet.

Vi drømmer om å se fungerende og inkluderende smågrupper i de tusen hjem!

«De fleste menigheter som er startet i Norge har hatt mindre grupper som en del av strategien. Her er en praktisk og jordnær bok fra noen som har gått veien selv. Lytt, lær og gjør det.»
- Øivind Augland - Leder DAWN Norge

«Denne boken gir deg råd og tips som er utprøvd og levd av mennesker som lever det de lærer.»
– Andreas Nordli, Leder UiO

«Hvordan kan vi få varmere, ærligere og dypere fellesskap i menigheten? Denne boken har svaret på det, for den gir deg både hvorfor og hvordan om smågrupper som faktisk fungerer. Jeg synes det er flott at den kunnskapen og erfaringen Øystein Gjerme og Salt Bergenskirken har om smågrupper, nå blir tilgjengelig for mange flere!»
– Kai A Johansen, pastor i Sørlandskirken

«Folk møter Jesu kall til etterfølgelse midt i en kultur preget av prestasjoner, sammenligning og konkurranse. Å manøvrere i denne virkeligheten, slik at vi lever det vi tror på, er krevende for mange. Smågrupper er en hjelp til å erfare det enkle og fruktbare livet, der vi byr på oss selv og der Jesus er midt i blant oss, og da vil flere møte ham. Les boka og bli smittet av et liv i etterfølgelse av Jesus som bringer flere til tro!»
– Terje Dahle, leder Kristent Nettverk

««Når noen bestemmer seg for å nå andre mennesker med evangeliet, og handler på det, så vil de nå mennesker. Salt Bergenskirken er et levende bevis på det. For meg er det et av stedene jeg raskt ser til og lar meg inspirerere av når jeg vil få øye på noe av det Gud gjør i Norge i dag. Relevans og kvalitet i sitt kollektive uttrykk kombinert med nære fellesskap basert på åpne liv og hjem, gir dem både en tydelig felles stemme, og en modell alle Jesus-etterfølgere kan være en del av. Jeg er glad for at de nå deler noe av det de har lært så langt på reisen.»
– Egil Elling Ellingsen, pastor IMI-kirken.

«Dette er en etterlengtet bok! Takk til Salt Bergenskirken som deler sin erfaring! Den er praktisk og hjelper oss å fokusere på det som er viktig. I vår kirke har vi bestemt oss for å ha et enda sterkere fokus på smågruppe-arbeid i framtiden, derfor er jeg glad for at denne boka kommer akkurat nå.»
– Jorun Godø, pastor Pinsekirka Ålesund

«Denne utgivelsen er nøyaktig det vi har håpet, ønsket og drømt om at Øystein Gjerme og Salt ville ta seg bryet med å produsere. I våre kirker har deres ideer og veiledning omkring smågruppefellesskap allerede hatt stor innflytelse, med svært «håndpåtakelige» resultater. Vi er privilegerte som kan se til egne norske forbilder som besitter en slik solid kompetanse og helhjertet engasjement på dette området. Jeg håper alle som bryr seg om disippelskap og fungerende smågrupper på et eller annet nivå, forstår hvilken ressurs denne utgivelsen er, og vil anvende den både som verktøy og inspirasjon for det som har vært en av kirkens hovedsøyler fra begynnelsen av.»
– Thomas Åleskjær, pastor Oslo Kristne Senter

«Smågrupper er elsket og hatet fordi man enten får det til, eller ikke! Smågrupper er undervurdert når man vil ha sterke kirker som tåler livets sesonger. Denne boka du holder i hånden kommer til å hjelpe deg og smågruppene i kirken som du er en del av. Takk for dette redskapet!»
– Brit og Jostein Krogedal, hovedpastorer Intro

«Smågrupper er essensielt i livet og helsen for enhver kirke ... men det må gjøres bra! Salt Bergenskirken har gjort og vist dette i praksis ved å jobbe med smågrupper og ved å trene ledere til å lede dem. Dette er en nyttig ressurs i rett tid.»
– Scott Wilson