• Tusen hjem – smågrupper i menigheten

Tusen hjem – smågrupper i menigheten

Pris 299,00
Antall: stk
Stk Pris Totalt  
5 179,00 895,00 Kjøp

Boken er K-stud godkjent for studiestøtte

ISBN:
9788230215616
År:
2020
Innbinding:
Heftet
Sider:
153
Forfatter:
Øystein Gjerme

Drømmer du om å være med i en fungerende smågruppe? Ønsker du at menigheten skal ha større bevissthet rundt smågruppearbeidet og legge til rette for at dette inkluderer stadig nye mennesker?

Nå i ny revidert utgave (2020)!

I denne boken deler Øystein Gjerme og et team fra Salt sine erfaringer fra 13 år med aktivt smågruppearbeid og gudstjenesteliv. Gjennom bibelundervisning, historiske fakta, personlige opplevelser og praktiske tips og råd, beskrives smågruppens muligheter og utfordringer.

Enten du har vært trofast i en etablert menighet eller du er med og starter noe nytt, håper vi at dette treffer deg hjemme. For vi tror at her er gjenkjennelse for alle som er aktiv i kristent arbeid, og vi håper du henter ut akkurat det du har bruk for i din lokale menighet.

Vi drømmer om å se fungerende og inkluderende smågrupper i de tusen hjem!

«Ingen annen bok eller ressurs har påvirket vårt smågruppearbeid mer enn denne boken. Det ga oss målbare og konkrete resultater både på kort sikt, og nå også over tid. Vi er privilegerte som får ha våre egne norske forbilder å se til på dette området. Vi er takknemlige til hvordan Salt og Øystein Gjerme så sjenerøst har delt av sin kunnskap og sitt engasjement for dette, langt utover egne menighetsgrenser. Jeg håper alle som bryr seg om disippelskap og fungerende smågrupper på et eller annet nivå forstår hvilken ressurs denne utgivelsen er, og vil anvende den som verktøy og inspirasjon for det som har vært en av kirkens hovedsøyler helt fra begynnelsen.»
– Thomas Åleskjær, pastor i OKS

«De fleste menigheter som er startet i Norge har hatt mindre grupper som en del av strategien. Her er en praktisk og jordnær bok fra noen som har gått veien selv. Lytt, lær og gjør det.»
– Øivind Augland, leder for Exponential Europe & M4

«For over 200 år siden startet en forvandlingsprosess av Norge. Sentralt stod smågrupper som møttes i hjemmene til bibel, bønn og fellesskap. I fotsporene til Hans Nielsen Hauge vokste disse gruppene frem over hele landet, og tusenvis av mennesker var med. Jeg drømmer om en ny bevegelse av smågrupper som møtes i norske hjem. Hvordan kan du være med å skape nye bevegelser? Denne boken gir deg råd og tips som er utprøvd og levd av mennesker som lever det de lærer.»
– Andreas Nordli, Leder UiO

«Denne boken er gull for enhver menighet som satser på smågrupper. Den inneholder mange faktorer som er viktig for å lykkes med dette arbeidet. Vår kirke har satset på smågrupper, og ser at det er noe som må holdes varmt og verdsettes høyt. Jeg er veldig takknemlig for at denne utgaven inneholder flere elementer som er viktig for en flergenerasjonskirke, slik vi er. Tusen takk til Salt og Øystein Gjerme for flott oppgradering. Jeg vil varmt anbefale den nye utgaven.»
– Jorun Godø, pastor Pinsekirka Filadelfia Ålesund

«I denne boken deler Øystein Gjerme raust og åpent om hvordan bygge velfungerende fellesskap og smågrupper. Med stor troverdighet gir han oss både et teologisk rammeverk og praktiske råd i møte med utfordringer og muligheter for menigheter i vår tid. Viktige tema som ledertrening og gruppedynamikk drøftes på en måte som garantert vil inspirere – og forhåpentligvis ikle drømmene dine arbeidsklær!»
– Silje Kvamme Bjørndal, Generalsekretær i Areopagos

«Smågrupper er essensielt i livet og helsen for enhver kirke ... men det må gjøres bra! Salt Bergenskirken har gjort og vist dette i praksis ved å jobbe med smågrupper og ved å trene ledere til å lede dem. Dette er en nyttig ressurs i rett tid.»
– Scott Wilson

«Menighetens oppdrag kan ikke utføres uten smågruppenes viktige funksjon! Med tydelig teologi, bred erfaring og ærlighet, viser Tusen hjem deg hvordan smågruppene er arenaen der mennesker blir disipler som gjør disipler. Boka er bensin på bålet for de som vil ta Jesu befaling på alvor og bygge menigheter som møter folk der de er, med en klar hensikt om å gjøre de til etterfølgere av Jesus. Når smågrupper går fra å være et av mange tilbud i menigheten, til å bli en grunnvoll i menighetens kultur, kan alt skje! Øystein Gjerme konkretiserer behov og definerer kontekst. Det utfordrer og inspirerer! Vi har blitt mer enn inspirert… vi er i gang med jobben!»
– Bent Ove Myreng, Pastor i Bykirken, Tønsberg

«Den første utgaven av boka Tusen hjem ga mange fornyet tro på smågrupper. Flere fikk erfare hva det betyr å følge Jesus i vår kultur ved å forstå livet i smågrupper. Å erfare styrken og bærekraften i mindre fellesskap, har skapt ny tro på og glede over menighetslivet. Smågrupper gir ukentlig næring og nye erfaringer. Når den andre utgaven av Tusen hjem nå foreligger, formidles det mer innsikt og dybde om livet i smågrupper basert på denne læringen. Perspektivet blir også løftet fordi det enda tydeligere males en visjon om sammenhengen mellom hverdagslivet i gruppene og veksten for Guds rike. Det gjør boka mer aktuell enn noen gang.»
– Terje Dahle, leder Kristent Nettverk

«Øystein er en skarp tenker og dreven praktiker med et varmt hjerte for Jesus og mennesker. Dette preger hele hans virke, og også denne boka. Innholdet er velfundert, praktisk anrettet, og har en klar retning. I en tid hvor vi mer enn noen gang trenger overgitte etterfølgere av Jesus i landet vårt, blir de mindre fellesskapene helt avgjørende. Øystein og Salt deler raust av sine erfaringer. Anbefales!»
– Egil Elling Ellingsen, pastor IMI-kirken