David Østby

David Østby

DAVID ØSTBY (f. 1935) har vært aktiv forkynner i Pinsebevegelsen fra han var 17 år, som forkynner, menighetspastor, redaktør og leder av IBRA Media. Han har skrevet mer enn 20 bøker som er solgt i et samlet opplag på 100 000 eksemplarer. Han har vært taler på en rekke konferanser og møteaksjoner i inn- og utland. David er gift  med Laila, har tre barn, og bor i Oslo.

Sorter etter: