Fra Golgata til Karl Johan

349,00 kr

«Per Haugan tar oss med på en spennende reise fra en tilværelse som vellykket reklamemann til radikal Jesusevangelist. Sammen med kona Vivian har han allerede satt sterke spor etter seg gjennom forkynnelse i møter og gjennom programmer på TV Visjon Norge. Boka gløder av ekte Jesus begeistring og berører leserne sterkt. 500 år etter Martin Luther er det behov for en ny reformasjon – tilbake til en urkristen livsstil og forkynnelse. Jeg håper denne boka kan være med på å vekke opp en slumrende norsk kristenhet!»

– Ole Bjørn Saltnes, misjonær

Les mer

«Jeg har lest denne boka med stor glede og takknemlighet. En glede, for den gir oss lesere en overbevisende opplevelse om Guds godhet og kjærlighet til alle mennesker, og frelsen i Jesus Kristus. Og takknemlighet for at du vil betale prisen for sannheten om menighetens tilstand i vår tid, og det store frafall ved likegyldigheten til Guds ord. Vi trengte denne boken, vi behøver denne boken, den vil gi nytt håp til den som tør å lese den, for den er et lys om veien videre. Gratulerer Per, du er modig og djerv, og Herren selv vil velsigne deg. Anbefales herved!»
– Viggo Wilhelmsen, Evangelist

«Jeg har nå kjent Vivian og Per fra 90-tallet da de hadde husmøter på Hvalstad. Allerede den gang ble jeg grepet av den ekthet og overgivelse til Guds ord, og ble vitne til at Den Hellige Ånd var sterkt tilstede og mennesker fikk oppleve Guds kraft både til utfrielse og helbredelse. Denne boka er et redskap for vekkelse i en tid hvor kappen av forførelse hviler over vår engang kristne nasjon. Den er krydret med sterke vitnesbyrd samtidig som den avslører bedrageriet i den lutherske lære om frelse i barnedåp etc. gjennom historiske fakta. Per er djerv, modig og viker ikke fra sannheten i Guds ord.»
–Solveig Frigstad, intensivsykepleier og gründer av barnehjem i India

«Jeg har de siste 30 årene lest mange bøker om trosspørsmål, men ingen av dem har fascinert meg som denne. Hva er det da som gjør denne boka så spesiell? For spesiell er den i Ordets positive forstand. Undertittelen er «Vekkelsesild eller død religion? His-torien om hva som gikk tapt underveis.» Per Haugan har virkelig skrevet en bok som bør få stor utbredelse. Jeg nevner noen kapitler: Fra død til liv, min egen historie, tilbake til barndommen, i min egen begravelse, vekkelse – når Gud griper inn. Her får vi hans egen bakgrunn, hans radikale omven-delse med de vansker det medførte i møte med tradisjonell tenkning, og selvsagt også den indre gleden reklamemannen Per fikk. Her er både det personlige og det læremes-sige, begge deler presentert på en utmerket måte. Så studer den og bli mer vis. Dette er et budskap rett inn i vår tid til «moderne mennesker», til «godtfolk», også til de såkalt vellykkede. Jeg gledet meg under lesningen, og håper mange andre vil gjøre det samme.»
– Arve Aarrestad, Lektor, forfatter av bl.a. Den forfulgte menighets historie

Produktinformasjon

EAN

9788230214015

Forfatter

Per Haugan

Format

Storpocket

Sider

320

År

2017