Hva er greien med _____?

299,00 kr

«HVA ER GREIEN MED _?» – ikke så rent få av de samtalene jeg som pastor, ungdomsforkynner, ja som Jesus-etterfølger har hatt med mennesker, har begynt med nettopp denne setningen. Det handler gjerne om en undring rundt hva Bibelen lærer og hva vi kristne tror. Gode spørsmål fortjener gode svar – enten spørsmålet kommer fra en nabo som er nysgjerrig på troen, en ung kristen student eller fra deg selv.

Ofte viser det seg imidlertid at mange av oss som tror, heller ikke helt kjenner kjernesannhetene i den kristne tro. Når vår forståelse av hva vi tror på er svak, svekker det fundamentet for kristenlivet – og gjør oss dessuten dårligere rustet til å formidle troen til andre.

Hensikten med denne boken er nettopp derfor at vi skal lære om troen – få innsikt i hva vi egentlig tror på – og leve troen, til liv for oss selv og alle andre rundt oss!

Les mer
Stk Pris Totalt
5 199,00 kr 995,00 kr

«Daniel er et av mine største forbilder. Å få vandre med og høre på ham igjennom en årrekke har vært en stor velsignelse for meg. Nå får vi ham i bokform hjem i stuene våre. Gled deg!»
– Thor Haavik, prest og kommunikator

«Dette er rett og slett en viktig bok som formidler grunnleggende sannheter om kristen tro – sannheter det er avgjørende å kjenne for alle som ønsker å være en kristen disippel i en tid med både mye motstand og mye kunnskapsløshet. Jeg er nok ikke enig i absolutt alt, men det er jammen ikke langt unna.» – Espen Ottosen, teolog og filosof, informasjonsleder i Misjonssambandet

Daniel Sæbjørnsen (f. 1992) er gift med Helene og sammen har de datteren Anna på fire år, sønnen Jakob på to år og det tredje barnet er på vei. De bor i Åsane bydel i Bergen, hvor de har ledet oppstarten av kirken Passion Åsane. Daniel er utdannet innen teologi, sosiologi og pedagogikk og har tidligere jobbet som ungdomsskolelærer. Til daglig arbeider han som pastor i Passion, er leder av «Preach!» i Tro & Medier, og han reiser mye som forkynner. Han står også bak de populære podkastene «Liv & Lederskap« og «Bibelen på podkast». Daniel er lidenskapelig opptatt av å lede mennesker til et liv i Jesus-etterfølgelse!

Denne boken er godkjent av Kristelig Studieforbund. Grupper og kurs som benytter bøkene, kan søke om statsstøtte til studiearbeid.

Les mer på www.k-stud.no eller ta kontakt på tlf. 23 08 14 70, eller post@k-stud.no.

Hva andre mener

Det er ingen tvil om at folk lengtar etter sanning og substans også i vår fragmenterte samtid, og denne boka gir verkeleg noko å halda tak i. Hva er greien med? viser veg til ei slitesterk tru som er meir enn flyktige følelsar og som går djupare enn å fastslå Guds eksistens. Daniel Sæbjørnsen hentar frimodig fram det gamle katekisme-idealet, men han fornyar og forfriskar det slik at det snakkar rett inn i vår tid. Vi treng nemleg, som Sæbjørnsen seier, «å lære troen». I så måte gir denne boka veldig konkret hjelp. Dei korte kapitla gir overblikk over det grunnleggande i trua, forklaringane går rett til kjernen, og spørsmåla og sitata minner oss om å grunna over det vi les. Hva er greien med? er ein suveren idé som har resultert i eit sluttprodukt det svingar av; ei real bruksbok for alle som vil følga Hans Nilsen Hauges kloke råd om å ‘ta sin tro på alvor’.

Sofie Braut

lektor og skribent

Om du lurer på hva som er greien med den kristne tro, så er dette boken for deg. For samtidig som denne boken er artig, ærlig og lettlest, så er den seriøs og full av innsikt. Den syder av gode sitater, treffende historier, sunne perspektiver og sentrale bibelvers. Daniel har i lang tid utmerket seg med sin pasjon for Jesus. Samtidig har hans ydmykhet og lærevilje også gitt ham god balanse og stor forstand. Det er både trygt, gøy og klokt å lytte til Daniel. Nå er hans første bok på markedet. Jeg vil anbefale den på det varmeste.

Håvard Berger

hovedpastor i Kristkirken Bergen

Vi lever i en tid der objektiv sannhet har blitt erstattet med ‘min sannhet’. I den vestlige verden har det kristne verdensbildet, den kristne etikken og sentrale kristne læresetninger, blitt dekonstruert og erstattet med en postmoderne sekularisme. Dette preger oss kristne mer enn vi tror, spesielt den yngre generasjonen. Om fundamentet er svakt, blir vi lett bytte for nye ‘sannheter’ som strider imot Guds Ord. I tider hvor troen blir kraftig angrepet, trenger vi virkelig å forkynne det sentrale evangeliet og løfte opp de kristne grunnsannhetene. Derfor treffer Daniels bok midt i blinken! Den er lettlest, pedagogisk og velskrevet. Den er imponerende grundig og treffsikker, men samtidig enkel. Jeg har fått lov til å følge Daniel siden han gikk på ungdomsskolen, og kan bekrefte at denne boken kommer ut fra et liv med Jesus og kjærlighet til Bibelen. Daniel er ikke bare en forkynner og ‘influenser’, men en som disippelgjør og utruster mennesker. Denne boken er til for nettopp dette, å disippelgjøre en ny generasjon kristne. Jeg anbefaler boken på det sterkeste og kommer til å bruke den i vår trosopplæring!

Steinar Lofnes

hovedpastor i Jesusfellesskapet Bergen og lærer på Bibelskolen Impact

Daniel har gjennom heile oppveksten sin vore nysgjerrig og stilt spørsmål ved mange ting. Etter at han fekk eit personleg møte med Jesus i 13-årsalderen, har dei store spørsmåla i livet og djupnene i Gud vore det han har interessert seg mest for. Han har sjølv ønskt å gå til røtene for å finne kva Bibelen seier om svara på livets store spørsmål. Daniel godtar ikkje enkle svar utan gode argument, og det gjer denne boka så viktig å lese, for her finn du gode grunngjevingar og visdom om spørsmål dei aller fleste av oss stiller. Boka er ei lærebok og studiebok for både ung og gammal.

Bodil Gjerland Sæbjørnsen

lærer, forkynner og mamma ♥

Kompetanseheving og kunnskapsløft er ikke bare ord på politiske visjoner og ønsker, men noe mange unge mennesker verdsetter sterkt. Men finnes det noe viktigere og mer verdifullt enn å kunne si: ‘Jeg vet på hvem jeg tror.’ Finnes det noe viktigere enn kunnskapen om Gud og Han som er selve Sannheten? Denne boken er en god hjelp til kristne for å få innsikt i vår felles frelse slik Bibelen taler om den. For å bli styrket i barnelærdommen om Kristus, utrustet for livet med tro og kjærlighet og forberede seg på evigheten, med håp. Hvis du ennå ikke kjenner Jesus Kristus eller forstår hva den kristne tro som er overgitt til oss, handler om – er Daniels bok til deg – en god ressurs sammen med Bibelen selv!

Dag Martin Østevold

pastor i Centralkirken Bergen

For å vite hvor man skal gå, må man først vite hvor man står. For å bruke kompasset, må man vite hvor man er på kartet. Daniel Sæbjørnsen har skrevet en bok som hjelper oss å vite hvor vi står i vår kristne tro og hvor vi går videre. Denne boken er viktig for å gi et solid fundament for kristne, og den hjelper oss til å lære troen, leve troen og til å tenke kristent. Den kan være grunnleggende for unge kristne, nyttig for nye kristne og forfriskende for etablerte kristne. Jeg anbefaler den varmt til alt og alle!

Alf Kåre Dalsbø

pastor i Jesusfellesskapet Bergen

Det er lett å komme med gode forklaringer på hvorfor ungdommer vokser opp med fragmentert og manglende forståelse av kristen tro. Mange slår seg til ro med det, men ikke Daniel Sæbjørnsen. Han har trøkk nok til å gyve løs på oppgaven med å skrive en moderne katekisme. I Hva er greien med? gjennomgår han de kristne sannhetene på en troverdig måte, og med en innpakning som kommuniserer med folk som er vokst opp med SoMe. Daniel skygger ikke unna de vanskelige temaene, men løfter fram et helhetlig bibelsk verdensbilde på en måte som gir en plattform å stå på for alle som vil kjenne Jesus i vår tid. Denne boken er en gave til alle som vil ha et verktøy for å gi troen på Kristus videre til neste generasjon. Daniels pedagogiske evner, hjerte for mennesker, kjærlighet til Jesus og respekt for Bibelen skinner igjennom alt han skriver. Derfor vil den utfordre, utvide og provosere leserne av boken. Men mest av alt formidler den evige sannheter som hver generasjon må få del i for at evangeliet om Guds rike skal gå fram.

Terje Dahle

leder for Kristent Nettverk Norge

Daniel Sæbjørnsen vekker bibelglede og entusiasme, noe som gjennomsyrer hele boken. Arbeidet han har gjort de siste årene for å gjøre Bibelen tilgjengelig, er forbilledlig. Denne boken er bibelnær samtidig som den trekker fram viktige teologiske verk, og tilgjengeliggjøre dem for dagens kristne. Med lettfattelig språk vekker han vår interesse for å dykke ned i troen vår og dens betydning for den enkeltes liv i dag.

Øystein Gjerme

leder for Pinsebevegelsen og hovedpastor i Salt

En moderne katekisme høres kanskje ikke ut som verdens kuleste greie. Hvis du i det hele tatt vet hva katekisme er, assosierer du det kanskje med noe tørt og teoretisk som var gjenstand for trøttende pugging for noen generasjoner siden. Da vil du bli overrasket når du leser denne boken! På en livsnær, strukturert og pedagogisk måte gir Daniel oss en viktig reise gjennom noen av troens – og livets – viktigste spørsmål. Vi må stille spørsmål, ikke bare ta alt for gitt – eller ta alt for løgn, for den saks skyld. Derfor må vi spørre om hva som er greien med disse store temaene. Og jeg er overbevist om at du i svarene boka gir, vil få hjelp til å forstå, tro og leve i en trygg, levende og frigjørende relasjon til Gud.

Jarle Haugland

leder for Tro & Medier

Daniel Sæbjørnsen tar steget fra film og podkast til bok – og inviterer samtidig lytterne til å bli lesere. Det gjør han godt. Boken er kort og konsis, full av bibelreferanser og bærer preg av å være skrevet av en formidler med en lidenskap for å formidle evangeliet. Jeg er ikke i tvil om at denne lille katekismen blir å finne i mange unges bokhyller de kommende årene.

Karl-Johan Kjøde

generalsekretær i Laget

Daniel har gitt oss en bok som er både grundig og lettlest på samme tid. Boken gjør gamle og sentrale trossannheter tilgjengelig for nye generasjoner i den tiden vi lever i nå. Jeg setter særlig pris på tilliten til Bibelen og evangeliet som gjennomsyrer boken, og den ryddige framstillingen han gir av lærepunkt kristne tenker ulikt om. Boken er best om den leses på bergensk.

Andreas Evensen

rektor på Bildøy Bibelskole

Med Johannes 1,14 lagt til grunn kan jeg helhjertet si at ingen kan virkelig kjenne Gud uten å også kjenne forholdet mellom nåde og sannhet. ‘Nåde’ som tilbys i et kontekstløst vakuum frarøver oss ikke bare muligheten til å erfare Gud, men også å erfare Guds grenseløse nåde – og er en av vår tids aller største utfordringer. Så når Daniel nå har skrevet en innsiktsfull, kontemporær og samtidig forholdsvis lettlest bok om de klassiske kristne sannheter, får den mine varmeste anbefalinger. Fordi Guds nåde bare kan vokse og bære oss i den grad vi også tar innover oss og lærer oss Guds sannheter – de to er uatskillelige.

Thomas Wilhelmsen

rektor på Acta bibelskole og leder for Impuls Stavanger

I denne boken forklarer Daniel sentrale kristne sannheter. Og han gjør en veldig god jobb! Det er både kort og forståelig, men også grundig og skikkelig. Håper mange vil lese denne boken. Da vil du i så fall lære det viktigste om den kristne troen.

Andreas Nordli

leder for Ungdom i Oppdrag

Vi trenger nye stemmer som gir opplæring i den kristne tro til nye generasjoner. Daniel Sæbjørnsen er en slik stemme. Vi trenger å bli bedre kjent med innholdet i vår tro. Dette er bokens siktemål. Jeg håper boken får mange lesere og bli brukt i hele det kirkelige landskap. Anbefales på det varmeste.

Øivind Augland

pastor i Hånes Frikirke, Leder M4 og Exponential Europe

Produktinformasjon

EAN

9788230216637

Forfatter

Daniel Sæbjørnsen

Format

Mykbind

Sider

192

År

2022